Sprawdź co powinna zawierać umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Piątek, 6 Luty 2015
Powiat Wejherowski

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami według obowiązujących obecnie przepisów musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Reguluje ją Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku. Zawiera ona bardzo dokładne wytyczne dotyczące tego jakie zapisy obowiązkowo powinny się w niej znaleźć. Jednymi z najważniejszych są zobowiązania pośrednika i zamawiającego.

Według powyższych umowa pośrednictwa zobowiązuje pośrednika do dokonywania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów określonych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami a zobowiązania zamawiającego dotyczą m.in. zapłaty wynagrodzenia pośrednikowi. Jego wysokość regulowana jest jedynie poprzez stosowne uzgodnienia pomiędzy stronami. W przypadku braku powyższych ustaleń wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie wartości przyjętych w określonym rejonie.

Istotny pozostaje fakt, że wykorzystanie usług pośredników nieruchomości nie jest w naszym kraju obligatoryjne. W sytuacji gdy podpisujemy umowę pośrednictwa w miejscu prowadzonej przez pośrednika działalności gospodarczej zakłada się, że jest on uprawniona by działać w imieniu przedsiębiorcy. - opisuje Katarzyna Tokarska z Agencji Fima Nieruchomości i Ubezpieczenia

Przygotowana umowa pośrednictwa zawierać w sobie powinna kilka istotnych, podstawowych elementów. Do najważniejszych należą między innymi obowiązkowa data oraz miejsce zawarcia umowy, właściwa nazwa oraz dokładne adresy stron umowy, wymienienie pośrednika, który odpowiedzialny będzie za wykonanie umowy, numer licencji pośrednika czy chociażby cel umowy pośrednictwa. Dodatkowo umowa taka zawierać w sobie powinna zobowiązanie właściwego pośrednika do wykonania czynności, które zmierzać będą do zawarcia przedmiotowej umowy. W skład tych działań wchodzi między innymi rozpoznanie stanu nieruchomości, rzetelna współpraca z innymi firmami czy też pomoc w momencie gromadzenia dokumentów, które są niezbędne do podpisania umowy.

Umowa pośrednictwa zawierać także powinna rozpisane opłaty oraz wysokość wynagrodzenia pośrednika, okres w jakim obowiązywała będzie umowa a także wymienione ewentualne ograniczenia, jakie natrafić można w trakcie świadczenia usług. Bez umowy oraz wymienionych powyżej elementów pośrednik nie może oferować żadnych nieruchomości swoich potencjalnych klientów. Do przywilejów klienta należy natomiast możliwość żądania udokumentowania wszystkich działań, które wynikają z umowy pośrednictwa.

Komentarze
Reklama