Stanowisko UM w Wejherowie w sprawie wycofania się Gryfa z 2 Ligi

Środa, 19 Grudzień 2012
Wejherowo

Poniżej prezentujemy Państwu stanowisko Urzędu Miejskiego w Wejherowie w sprawie wycofania Klubu Gryf "Orlex" Wejherowo z rozgrywek II Ligi Piłkarskiej.

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o wycofaniu klubu Gryf "Orlex" Wejherowo z udziału w rozgrywkach drugiej ligi piłkarskiej. Jednocześnie chcemy odnieść się do nieprawdziwych informacji jakie podaje Zarząd Klubu, argumentując swoją decyzję m.in. brakiem wsparcia ze strony Miasta.

W dniu 4 października 2012 roku, Rada Miasta - na prośbę władz Klubu - apelowała do Prezydenta o rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zespołu Gryf "Orlex" Wejherowo. Pomimo tego, do dziś nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Wejherowie oferta władz Klubu, która byłaby podstawą do formalnego rozpatrzenia wniosku. Uchwała zobowiązywała bowiem Klub do przedstawienia opisu zasad finansowania, sprawozdania finansowego z działalności Klubu oraz planu finansowego na rok 2013, z podaniem planowanych dochodów i wydatków. Bez tego nie było możliwe formalne odniesienie się do prośby Klubu. Dlatego bezwzględnie należy zauważyć, iż Zarząd Klubu z jednej strony zarzuca brak działań i dobrej woli Urzędowi Miejskiemu w Wejherowie, zaś sam lekceważy zobowiązania wynikające z dokumentów urzędowych oraz procedury.

W dniu 17 grudnia 2012 roku, na dzień przed sesją Rady Miasta, Zarząd Klubu Gryf "Orlex" Wejherowo wydał oświadczenie, w którym mamy do czynienia z ewidentnym szantażem. Postawiono władze Miasta "pod ścianą" - warunkując dalsze uczestniczenie Klubu w rozgrywkach II Ligi Piłkarskiej, przyznaniem 600 tys. zł. dotacji. Równocześnie Zarząd Klubu nie podjął żadnych działań, które formalnie pozwoliłyby Miastu na rozpatrzenie wniosku o dodatkowe wsparcie Klubu, co mogłoby zostać ujęte w konstruowanym budżecie.

Chcemy ponadto pokreślić, iż Miasto każdego roku wspiera sport w Wejherowie. W ostatnich latach przeznaczyliśmy na funkcjonowanie Klubu Gryf "Orlex" Wejherowo ponad 650 tys. zł., a i w najbliższym zostanie on wsparty kolejnymi środkami. Dlatego działania jakie podejmuje Zarząd Klubu obarczając Miasto odpowiedzialnością za swoje błędy i zaniechania, uważamy za co najmniej nieodpowiednie.

Urząd Miejski w Wejherowie

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020