Starosta nie zatwierdził propozycji prezydenta i chce narzucić swoją organizację ruchu

Środa, 6 Listopad 2013
Wejherowo

Dobiega końca przebudowa ul. Śmiechowskiej w Wejherowie. Obecnie trwają czynności odbiorowe oraz związane z dopuszczeniem ulicy do użytkowania. Prezydent Miasta wystąpił do Starosty Wejherowskiego - zgodne z właściwymi przepisami - o zatwierdzenie organizacji ruchu na ul. Śmiechowskiej, określającej sposób poruszania się samochodów na tej ulicy. Niestety, Starosta nie zatwierdził propozycji prezydenta i chce narzucić swoją organizację ruchu, która - zdaniem urzędników miejskich - wprowadzi chaos komunikacyjny i stworzy zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci zmierzających do szkoły znajdującej się przy ul. Śmiechowskiej. Ponadto takie działanie Starosty niepotrzebnie przedłuża i utrudnia pełne oddanie ulicy do ruchu, gdyż Prezydent Miasta nie może zgodzić się na kontrowersyjne propozycje.

Prezydent Wejherowa zaproponował, aby ruch na ul. Śmiechowskiej był jednokierunkowy od ul. Wniebowstąpienia w kierunku ul. Wysokiej, z wykorzystaniem prawej strony jezdni (od strony szkoły) na cele parkingowe mieszkańców i możliwość zatrzymania się samochodów przy szkole. Podczas przebudowy ulicy, ze względu na dzieci zmierzające do szkoły, poszerzono chodniki i wprowadzono przewężenia w miejscach przejść dla pieszych. Wskutek powyższego jezdnia ma5 metrówszerokości, co jest zgodne z przepisami. Ruch jednokierunkowy uspokoi i uporządkuje ruch samochodów, jednocześnie umożliwi bezpieczną i sprawną obsługę szkoły oraz racjonalne wykorzystanie jednej strony ulicy na miejsca parkingowe, których brakuje w okolicy. Kierowcy będą mogli zatrzymać się po prawej stronie ulicy nie wjeżdżając na chodnik, co nie będzie wprowadzało zagrożenia i nie będzie utrudniało ruchu na ulicy i na chodniku. Ok. 70-metrowy odcinek ul. Śmiechowskiej od skrzyżowania z ul. Wniebowstąpienia przewidziany jest jako dwukierunkowy, ze względu na ułatwienie dojazdu do posesji położonych od strony ul. Wniebowstąpienia.

Starosta Wejherowski nie zgodził się na powyższe i chce, aby cała ulica była dwukierunkowa. Takie rozwiązanie w praktyce wyklucza możliwość normalnego parkowania przez mieszkańców na ulicy i bezpiecznego zatrzymywania się rodziców przy szkole. Zauważyć należy, że w okolicy szkoły, do której uczęszcza ponad 1000 dzieci, jest bardzo duży ruch samochodów i pieszych. Liczne samochody stojące na dwukierunkowej jezdni będą ją blokowały i powodowały, że inni kierowcy będą je omijali jadąc slalomem z przeciwległych kierunków! Jest to bardzo niebezpiecznie na 5-metrowej jedni i znacznie utrudni ruch. Ponadto podczas takich manewrów omijania oraz w celu zatrzymania się samochody będą wjeżdżały na chodniki ograniczając możliwość przejścia i stwarzając realne zagrożenie, przede wszystkim dla dzieci idących do lub ze szkoły, dla matek z wózkami dziecięcymi oraz osób niepełnosprawnych. Czy Starosta Wejherowski weźmie odpowiedzialność za wypadki samochodów i potrącenia pieszych na ul. Śmiechowskiej? Alternatywą jest tylko rezygnacja z możliwości parkowania i zatrzymywania się samochodów, co jest wbrew interesowi mieszkańców i rodziców.

Prezydent Miasta nie zgadza się na taką organizację ruchu forsowaną przez Starostę, protestuje przeciwko niebezpiecznym rozwiązaniom i apeluje do Starosty o zmianę stanowiska. W sprawie ul. Śmiechowskiej Prezydent złożył powtórny wniosek do Starosty o zatwierdzenie organizacji dla ruchu jednokierunkowego z możliwością parkowania i zatrzymywania się na ulicy.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020