Starosta w Zarządzie Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego

Piątek, 27 Luty 2015
Powiat Wejherowski

Podczas Walnego Zebrania Członków Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, które odbyło się w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, wybrano nowe władze Stowarzyszenia, w tym Gabrielę Lisius – Starostę Wejherowskiego.

- Członkowstwo w Gdańskim Obszarze Metropolitarnym to wielka szansa na rozwój dla samorządów, w tym i Powiatu Wejherowskiego. Zaszczytem i wyróżnieniem jest wybór mojej osoby do składu Zarządu GOM-u, który pokazuje znaczenie powiatu dla całej metropolii. Najważniejsza jednak jest współpraca samorządów w realizacji wspólnych zadań. Myślę że Stowarzyszenie GOM spełnia tę funkcję w sposób należyty i taką dobrą współpracę powinniśmy kontynuować. – mówi Gabriela Lisius, Starosta Wejherowski.

Kluczowym punktem zebrania było również przyjęcie informacji na temat deklaracji prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, co do przystąpienia do wspólnego stowarzyszenia, poprzez połączenie Stowarzyszenia GOM i Forum NORDA oraz dyskusja nad warunkami, jakie powinno spełnić stowarzyszenie by spełnić warunki Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wspólne stowarzyszenie ma szanse powstać w wyniku kolejnego Walnego Zebrania GOM, podczas którego uchwalone zostaną zmiany w statucie, dotyczące m.in. pełnienia funkcji Związku ZIT, jak również nazwy stowarzyszenia. Proponowana nowa nazwa wspólnej organizacji to "Gdańsk Gdynia Sopot - Trójmiasto". Pierwszym i kluczowym zadaniem nowego Stowarzyszenia będzie pozyskanie środków na projekty ważne dla rozwoju całej metropolii oraz regionu.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020