Strategia Rozwoju Wejherowa na lata 2012-2022 - konsultacje społeczne

Poniedziałek, 12 Grudzień 2011

Szanowni Wejherowianie!

Rada Miasta Wejherowa wraz z Prezydentem Miasta przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Wejherowa na lata 2012-2022. To bardzo ważny dokument, który określi cele i kierunki rozwoju naszego miasta na wiele lat oraz będzie podstawą do podejmowania decyzji.

Chcemy opracować strategię dla Wejherowa wspólnie z Mieszkańcami.

Dlatego gorąco zapraszamy do udziału w tych pracach, do konsultacji społecznych.

Punktem wyjścia do dalszych prac jest Strategia Rozwoju Wejherowa w latach
2002-2011, która została zaktualizowana pod koniec 2005 roku. Zdała ona egzamin
i na jej bazie chcemy opracować nowy dokument. Przekazujemy ją w załączeniu do wykorzystania razem z informacją o realizacji każdego z 15 celów strategicznych z wybranego wariantu rozwoju w latach 2002-2011 oraz posiadanymi analizami.

Prosimy o zgłaszanie propozycji nowych celów i kierunków działania lub zmiany istniejących w dotychczasowej strategii, pomysłów na priorytety i misję oraz innych uwag.

Na stronie miasta www.wejherowo.pl przygotowana została specjalna zakładka Strategia Rozwoju Wejherowa na lata 2012-2022, na której zamieszczono podsumowanie poprzedniej strategii i materiał pomocny do wytypowania kolejnych celów do realizacji w naszym mieście.

Propozycje można w formie pisemnej przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Wejherowie lub złożyć w kancelarii urzędu oraz przesłać drogą elektroniczną na adres: strategia@wejherowo.pl do dnia 16 stycznia 2012 roku.

Rada Programowa ds. Przygotowania Strategii Wejherowa na lata 2002-2012, którą powołała Rada Miasta, będzie analizowała propozycje podpisane imieniem i nazwiskiem.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Gajewski

Przewodniczący Rady Programowej ds. Strategii

Krzysztof Hildebrandt

Prezydent Miasta Wejherowa

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020