Światowy Dzień AIDS

Czwartek, 1 Grudzień 2011

Narody Zjednoczone uznają pandemię HIV/AIDS za jeden z największych problemów współczesnego świata. Społeczeństwa wielu krajów są zagrożone tą epidemią, która zbiera obfite żniwo śmierci i niweczy ciężko wypracowane zyski, zarówno w sferze ekonomicznej, jak i społecznej. W okresie ostatnich 20 lat ponad 56 milionów ludzi zostało zakażonych HIV - jest to liczba odpowiadająca populacji Wielkiej Brytanii. Około 22 miliony zakażonych zmarło na AIDS, z czego 4,3 miliona to dzieci. Dane pochodzą z materiałów do Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z czerwca 2001 roku.

Według danych Państwowego Zakładu Higieny, w Polsce do końca września 2001 roku stwierdzono zakażenie HIV 7157 osób, lecz szacunkowe dane wskazują na 20-25 tysięcy zakażonych.

światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła w 1988 roku 1 grudnia Światowym Dniem AIDS. Zgromadzenie Ogólne ONZ wyraziło swoją troskę w związku ze skalą pandemii, podkreślając znaczenie obchodów tego dnia w swojej rezolucji 43/15 z 1988 roku.

Sekretarz Generalny ONZ Kofi A. Annan w swoim raporcie na temat HIV/AIDS z lutego 2001 wezwał wszystkie państwa do większego zaangażowania politycznego i finansowego w walkę z epidemią: "Zachęcanie by wszyscy wzięli udział w walce przeciwko AIDS jest moim osobistym priorytetem (...) Wzywam do pełnej mobilizacji sił politycznych, by przyznano nowe fundusze mające na celu spowodowanie natychmiastowej poprawy prewencji, edukacji, opieki i leczenia", stwierdził sekretarz Generalny ONZ.

Na Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie HIV/AIDS (UNGASS) w dniach 25-27 czerwca 2001 roku kraje członkowskie przyjęły Deklarację Zobowiązań, zawierającą listę celów, do których realizacji będą dążyć.

Zapowiedziano także powstanie Globalnego Funduszu na Rzecz Walki z HIV/AIDS, Gruźlicą i Malarią (Global Fund to Fight HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria).

Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020