Świecenia kapłańskie w Bolszewie

Piątek, 19 Maj 2017
Powiat Wejherowski

20 maja w Bolszewie odbędą się pierwsze w historii kaszubskiej wsi święcenia kapłańskie. Fakt że jeden z pijarskich diakonów pochodzi z tej miejscowości stanowi o wyborze tego właśnie miejsca.

Po raz pierwszy na Ziemi Wejherowskiej w najbliższą sobotę, bedą miały miejsca święcenia kapłańskie. 20 maja W Bolszewie koło Wejherowa np Jan Styrna udzieli święceń kapłańskich czterem diakonom z Zakonu Szkół Pobożnych, zwanego potocznie zakonem pijarów: Mateuszowi Kaźmierskiemu, Rafałowi Stence, Łukaszowi Wiluszowi i Dariuszowi Jabłońskiemu.

To bezprecedensowe wydarzenie w historii tej blisko 8-tysięcznej wsi na Kaszubach odbędzie się o godz. 12:00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP przy ul. Konarskiego 1.

Święcenia kapłańskie zwykle odbywają się w sanktuariach prowadzonych przez zakony, katedrach czy znaczących kościołach. w tej sytuacji zadecydował fakt, że jeden z diakonów pochodzi właśnie z Bolszewa.

Dk. Rafał Stenka urodził się w 1990 r. w Kartuzach. Szkołę Podstawową oraz gimnazjum ukończył w Bolszewie, edukacje ponadgimnazjalną kontynuował w V Liceum Ogólnokształcącym w Wejherowie. W 2009 r. po maturze wstąpił do zakonu pijarów, po czym ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchowym Zakonu Pijarów. Następnego dnia w niedziele 21 maja o godzinie 13:00 odprawi swoją Mszę św. Prymicyjną w kościele parafialnym.

Św. Józef Kalasancjusz powołał do istnienia Zakon Szkół Pobożnych a w 1597 r. założył pierwszą bezpłatną i powszechną szkołę podstawową w Europie. W 1642 r. pijarzy przybyli do Polski. Troska o nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży to sygnatura zakonu. Obecnie zakonnicy prowadzą szkoły podstawowe, gimnazja i licea ogólnokształcące w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Łowiczu, Katowicach, Bolesławcu i Elblągu. Szkoły pijarskie są cenione za formację chrześcijańską oraz za jakość nauczania.

Komentarze
Reklama