Święto Strażnika Miejskiego w Wejherowie

Czwartek, 27 Sierpień 2015
Wejherowo

Z okazji obchodzonego w dniu 29 sierpnia Święta Strażnika Miejskiego wejherowscy strażnicy otrzymali w ratuszu awanse i wyróżnienia. 

W swoim okolicznościowym wystąpieniu komendant Straży Miejskiej Zenon Hinca poinformował, że w styczniu przyszłego roku strażnicy obchodzić będą 24. rocznicę utworzenia Straży Miejskiej w Wejherowie. Wejherowska Straż Miejska liczy 28 funkcjonariuszy i pełni służbę całodobowo mając do dyspozycji rozwinięty system monitoringu wizyjnego składający się z 47 kamer, których docelowo ma być 64. Straż Miejska w Wejherowie utrzymuje bezpośrednią łączność telefoniczną z policją. Blisko też współpracuje z policją w zakresie wizyjnego monitorowania miasta i nie tylko. 

- Miasto musi być czyste i bezpieczne. Nie wyobrażam sobie, aby w Wejherowie nie było Straży Miejskiej, której dokonania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście są znaczące – powiedział Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa

Na wniosek komendanta Straży Miejskiej awanse na wyższy stopień służbowy otrzymali: na stopień specjalisty - Adam Harasiuk, na stopień strażnika – Piotr Bekier, a na stopień młodszego strażnika – Arkadiusz Joskowski i Bartosz Czerniawski. W obecności władz miasta i komendanta powiatowego policji insp. Krzysztofa Lawera nominacje wyróżnionym strażnikom wręczył prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 

Uczestniczący w uroczystości przewodniczący Rady Kombatanckiej Stanisław Harasiuk, w uznaniu zasług dla środowiska wejherowskich kombatantów, wręczył komendantowi Straży Miejskiej Zenonowi Hincy Krzyż 95. lecia Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych RP.

Gratulacje wejherowskim strażnikom złożyli m.in. przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz, komendant powiatowy policji insp. Krzysztof Lawer oraz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządów Henryk Jarosz.

Komentarze
Reklama