Szersze kompetencje zarządu powiatu wejherowskiego

Poniedziałek, 4 Maj 2015
Powiat Wejherowski

Sejm znowelizował ustawę o samorządzie powiatowym. Zgodnie z nowymi zasadami, zarząd powiatu, w tym powiatu wejherowskiego, otrzymał szersze kompetencje i to on będzie od teraz uchwalał regulamin organizacyjny starostwa powiatowego. 

Przypomnijmy, że powiat do tej pory był jedyną jednostką samorządu terytorialnego, w której regulamin uchwalany był przez radę powiatu, przy jednoczesnych kompetencjach  uchwalania regulaminu organizacyjnego urzędu gminy przez wójta, a urzędu marszałkowskiego przez zarząd województwa. 

W związku z niespójnością z zapisami stosowanymi w innych ustawach - zarówno w ustawie o samorządzie gminnym, jak i województwa, nowelizacji uległy zapisy ustawy o samorządzie powiatowym. Powstałe szersze kompetencje zarządu powiatu dotyczą także powiatu wejherowskiego. Za nowelizacją ustawy głosowało 431 posłów, żaden z posłów nie był przeciw, natomiast 3 posłów wstrzymało się od głosu.

Wprowadzone zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym nie niosą za sobą żadnych obciążeń, w tym ani budżetu państwa, ani jednostek samorządu terytorialnego.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020