Szkolenie Sołtysów

Środa, 30 Marzec 2011

„Fundusze Sołeckie – szansą dla wsi\" to temat szkolenia sołtysów, członków Rad Sołeckich oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wejherowo, jakie odbyło się 23 marca w sali obrad Urzędu Gminy.

W części teoretycznej, reprezentanci sołectw zdobywali wiedzę z zakresu sposobów tworzenia funduszu sołeckiego, finansowania zadań w  nim objętych oraz poznawali jego powiązania ze strategią rozwoju gminy. Część praktyczna obejmowała natomiast tworzenie rocznych planów wydatkowania środków z funduszu sołeckiego oraz przygotowanie i uchwalanie wniosków do Wójta. Zaproszeni goście z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji oraz deklarowali wykorzystanie zdobytej wiedzy do racjonalnego gospodarowania powierzonych im funduszy sołeckich. Było to kolejne z cyklu szkoleń, organizowanych przy współpracy z  Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów. Projekt dofinansowany został ze środków Programu Operacyjnego – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Komentarze
Reklama