Szpital w Wejherowie wznawia porody rodzinne

Środa, 6 Maj 2020
Wejherowo

Od wczoraj Szpital Specjalistyczny w Wejherowie wznowił tzw. porody rodzinne - czyli możliwość towarzyszenia przy porodzie fizjologicznym osobie bliskiej. Aktualna sytuacja epidemiologiczna dotycząca ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, powodującego COVID-19 wymusiła jednak wdrożenie nowych sposobów postępowania.                                                                          

1. Osoba wskazana przez Rodzącą jako towarzysząca Jej przy porodzie,  przed wejściem do Oddziału Położnictwa i Ginekologii/na Trakt Porodowy podlega wstępnej ocenie stanu zdrowia w obszarze SOR Szpitala (kontener) poprzez:

a)wywiad epidemiologiczny

b)pomiar temperatury ciała

c)wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej jej stanu zdrowia; ankietę dołącza się do dokumentacji medycznej Rodzącej

2.  Warunkiem udziału w porodzie rodzinnym jest brak objawów infekcji i negatywny wywiad epidemiologiczny.

3. Osoba towarzysząca wypełnienia ankietę dotyczącą stanu zdrowia, która po podpisaniu jest dołączana do dokumentacji medycznej Rodzącej.

4. W obszarze Izby Przyjęć osoba towarzysząca Rodzącej, zobowiązana jest umyć i zdezynfekować ręce, założyć  jednorazową odzież ochronną oraz maseczkę, w której należy pozostać przez cały okres pobytu w Pokoju Narodzin.

5. Po porodzie i około 2 godzinach od zakończenia porodu osoba towarzysząca Rodzącej opuszcza Trakt porodowy.

6. Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie zobowiązana jest przestrzegać zaleceń personelu medycznego.

 

Osobom towarzyszącym przy porodzie rodzinnym zabrania się:

1. Opuszczania Pokoju Narodzin przez cały okres pobytu  na Trakcie porodowym
w którym odbywa się poród.

2. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych.

3. Zachowania, stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa dla Rodzącej, swojego        
i personelu.

4. Niestosownego/agresywnego zachowania wobec personelu medycznego- położna/lekarz.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad Szpital zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na poród rodzinny z osobą towarzyszącą.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020