Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wejherowie po rozbudowie i z nowym sprzętem medycznym

Środa, 9 Maj 2018
Wejherowo

Blisko 4 miliony złotych kosztowała realizacja projektu „Rozbudowy i doposażenia obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie w aspekcie rosnących potrzeba zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego”.

Uroczyste otwarcie, z udziałem marszałków województwa pomorskiego Mieczysława Struka oraz Pawła Orłowskiego odbędzie się w czwartek, 10 maja, o godz. 14, w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie.

Wartość projektu, zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to 3,95 mln zł, z czego dofinansowanie unijne – 3,13 mln zł, dotacja samorządu województwa pomorskiego – 363 tys. zł, wkład własny szpitala – 447 mln zł.

- W 2017 r. Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wejherowie przyjął 63 tysiące pacjentów i liczba ta wciąż rośnie. Dlatego uznaliśmy, że zrealizowanie tego projektu znacząco wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa zdrowotnego w szpitalu w Wejherowie – mówi Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Szpitali Pomorskich. – Co także istotne udało nam się powiększyć obszar SOR o 260 m2 oraz zakupić nowoczesny sprzęt medyczny.

W ramach prac powstały m.in. nowa 4-stanowiskowa sala w obszarze wstępnej intensywnej terapii wraz z niezbędnym zapleczem (magazynek, łazienka), druga sala zabiegowa w obszarze terapii natychmiastowej, gabinet konsultacyjno-zabiegowy odpowiadający potrzebie obsługi zwiększonej liczby pacjentów SOR, powstało pomieszczenie RTG służące wszystkim obszarom zabiegowym, zaadaptowano nowe pomieszczenia socjalno-techniczne (dyżurka lekarska, sterownia, szatnia dla potrzeb RTG oraz pomieszczenie socjalne), dobudowano stanowisko dekontaminacji (prosto przy podjeździe dla ambulansów SOR).

Dodatkowo wymieniono windę w obszarze SOR, a Szpitalny Oddział Ratunkowy wzbogacił się o nowoczesną aparaturę medyczną m.in.: aparat RTG cyfrowy kostno-płucny, ramię C, aparat ultrasonograficzny do badań urologicznych, stół operacyjny, urządzenie do zewnętrznego masażu serca czy urządzenie do dekontaminacji powietrza.

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wejherowie jest jednym z największych w województwie, jednym z najlepiej wyposażonych, posiadających całodobowe lądowisko dla helikopterów, wchodzących w strukturę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Komentarze
Reklama