Trwają prace planistyczne na układem Trasy Kaszubskiej

Środa, 21 Styczeń 2015
Wejherowo
Trwają prace nad przygotowaniem nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, w tym Planu Zagospodarowania Obszaru Metropolitalnego. Tymi pracami mocno zainteresowany jest Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, któremu bardzo zależy na uwzględnieniu przez Urząd Marszałkowski skutków wynikających ze zmian  przebiegu drogi krajowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej. 
 
19 stycznia br. w ratuszu odbyło się spotkanie z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Jakubem Pietruszewskim, zastępcą dyrektora Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku, na którym prezydent Wejherowa przedstawił propozycje do zmian w PZP województwa. Związane są one z planowaną przez miasto budową węzłów drogowych: Węzła Działki, Węzła Kwiatowa i Węzła Zryw w kontekście wkomponowania ich w koncepcję planistyczną Urzędu Marszałkowskiego uwzględniającą nowy przebieg drogi krajowej S6 w kierunku Słupska, tzw. Trasy Kaszubskiej. 
  • Prace nad przygotowaniem nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla województwa, to wyjątkowo trudne zadanie, bo sporządzane w pewnych, częściowo nowych, uwarunkowaniach prawnych - mówi Jakub Pietruszewski. - Reakcja samorządów i innych instytucji zarządzających drogami, które mają możliwość złożenia wniosku do tego planu, a wpłynęło ich ponad tysiąc, wyraźnie wskazuje na to, że jest potrzebny nowy dokument planistyczny dla województwa, które będzie pozwalał rozwiązywać zasadnicze problemy, szczególnie w zakresie transportu drogowego o charakterze ponad lokalnym. Plan musi wejść w życie, zgodnie z ustawą, najpóźniej 8 kwietnia 2016 roku. Rok, to bardzo mało czasu, zważywszy na fakt, iż Urząd Marszałkowski podjął te prace dopiero w sierpniu 2014 roku. 
Prezydent poinformował dyrektora Pietruszewskiego, że prace planistyczne w wejherowskim Urzędzie Miejskim mające na celu wyprowadzenie ruchu drogowego z centrum miasta, trwają już od około 7-8 lat i były konsultowane z Marszałkiem Województwa. 
 
Dyrektor Pietruszewski poinformował, że zostało przygotowane dla województwa opracowanie "Weryfikacja struktury zmian w zakresie sieci dróg wojewódzkich". Podstawą do tych prac jest nowy przebieg trasy S6 na tym obszarze, która faktycznie zmienia w sposób znaczący funkcjonowanie tej części województwa, nie tylko na obszarze powiatu wejherowskiego, ale także na odcinku do Słupska. 
Komentarze
Reklama