Tydzień ofiar przestępstw

Poniedziałek, 21 Luty 2011

21 - 26 lutego 2011 roku Tydzień Ofiar Przestępstw. Policja z mocy prawa na pierwszym miejscu stawia sobie ochronę życia i zdrowia ludzi przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, a wiec również ochronę osób słabszych i skrzywdzonych.

Celem tego tygodniowego dyżuru jest m.in. kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji, inicjowanie i propagowanie działań mających na celu poprawę sytuacji ofiar przestępstw, zapewnienie właściwego przepływu informacji w relacji policjant - ofiara przestępstwa w zakresie rzetelnego informowania o prawach ofiar, w oparciu o Polską Kartę Praw Ofiary, motywowanie ofiar przestępstw do szukania pomocy w ramach wyspecjalizowanych instytucji i organizacji na terenie województwa pomorskiego oraz kształtowanie świadomości wiktymologicznej społeczeństwa, ale przede wszystkim pomoc wszystkim osobom, które w tym dniu zgłoszą się do Policji.

Obchody Dnia Ofiar Przestępstw są również okazją do poprawy współpracy rządowych i pozarządowych organizacji wspierania ofiar przestępstw. Ofiarą w myśl KARTY PRAW OFIARY, jest osoba fizyczna, której dobro zostało naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi.

Do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, Komisariatów Policji w Wejherowie Śmiechowie, Redzie i Rumi można się zgłaszać w dniach od poniedziałku 21 lutego do piątku 25 lutego 2011 roku w godzinach 7:30 - 15:30 oraz w sobotę 26 lutego 2011 roku, gdzie przyjmować będą mieszkańców policjanci pełniący dyżury.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020