Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Niedziela, 23 Luty 2014
Małe Trójmiasto

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 24 lutego – 1 marca 2014r.

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów Sądowych, Naczelna Izba Adwokacka, Naczelna Izba Radców Prawnych, Komenda Główna Straży Granicznej, Krajowa Rada Komornicza i Krajowa Rada Notarialna oraz organizacje pozarządowe.

W tym roku w dniach 24 lutego - 1 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz Komisariatów Policji w Rumi, Redzie, Gniewinie i Szemudzie mogą zgłaszać się osoby pokrzywdzone przestępstwem w terminie od 24.02 do 28.02.2014 roku w godzinach 10:00 – 18:00 i w sobotę 1.03.2014 roku do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz Komisariatów Policji w Rumi i Redzie w godzinach 10:00 – 13:00.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby, które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020