Udana rekrutacja w powiatowych szkołach

Środa, 31 Sierpień 2016
Powiat Wejherowski

Zakończono zasadniczą rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wejherowski. Od 1 września br. nowy rok szkolny rozpocznie ponad 5.800 uczniów, z czego najwięcej, bo aż 1.113 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.

W pierwszych rocznikach naukę rozpocznie 1.640 uczniów - absolwentów gimnazjum,w tym 686 osób w pięciu technikach, 641 osób w sześciu liceach ogólnokształcących oraz 289 osób w czterech zasadniczych szkołach zawodowych.

Jest to rekordowy pod względem liczby nowo przyjętych uczniów, nabór do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Dane statystyczne wykazują tendencję wzrostową: przyjęto o 144 uczniów więcej niż w roku ubiegłym. Fakt ten świadczy o atrakcyjności i różnorodności oferty szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. Przykładem może być utworzenie klasy dwujęzycznej z językiem angielskim w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Rumi, klas mundurowych i kierunków związanych z reklamą, grafiką i informatyką w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie.

Powiat Wejherowski nie szczędzi też środków finansowych na inwestycje i remonty w szkołach. Tylko w tym roku w okresie wakacyjnym realizowano zadania remontowe we wszystkich szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez powiat, których łączny koszt wyniósł ponad 3 mln zł.

Do końca sierpnia realizowany jest pełen nabór do szkół specjalnych, oraz szkół dla dorosłych.

Komentarze
Reklama