Ulica Chmielewskiego w Wejherowie w budowie

Czwartek, 6 Sierpień 2015
Wejherowo

Trwa budowa ul. Chmielewskiego na os. Śmiechowo-Północ pomiędzy ulicami Stefczyka i Necla. Wiąże się to z koniecznością niewielkiego objazdu tego rejonu przez ul. Konopnickiej.    

Jak informuje Stanisław Brzozowski, kierownik Wydziału, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie, generalnym wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm: Kruszywo Sp. z o.o. oraz Bituminium Sp. z o.o.  Koszt inwestycji wynosi 1 087 954 zł. Prace powinny być wykonane do końca października br.

Inspektor branży drogowej Piotr Szulc Urzędu Miejskiego w Wejherowie wyjaśnia, że zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Chmielewskiego, a także wykonanie chodników i nawierzchni drogowej od skrzyżowania z ul. Necla do skrzyżowania z ul. Stefczyka, wraz ze skrzyżowaniem w ul. Stefczyka. Przebudowywany odcinek ulicy Chmielewskiego liczy 170 metrów bieżących, zaś modernizowany fragment ul. Stefczyka wraz ze skrzyżowaniem, to dodatkowe 70 metrów bieżących. Nawierzchnia drogowa w ulicy Chmielewskiego zostanie wykonana z betonowej kostki drogowej, natomiast modernizowane skrzyżowanie z ul. Stefczyka, zostanie wykonane z nawierzchni bitumicznej.   

- Do chwili obecnej wykonano korytowanie drogi. Aktualnie trwają prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej – dodaje Piotr Szulc.

Sekretarz miasta Bogusław Suwara prosi kierowców poruszających się samochodami w tym rejonie o ostrożność i cierpliwość. Po wykonaniu tego zadania zmodernizowany odcinek ul. Chmielewskiego ułatwi dojazd z ul. Gdańskiej od strony Redy w rejon ulic Szczukowskiej, Necla, Staffa i Gryfa Pomorskiego. 

Komentarze
Reklama