Ulica Chmielewskiego w Wejherowie z asfaltem i nowym chodnikiem

Piątek, 23 Październik 2015
Wejherowo

Zakończyła się budowa ul. Chmielewskiego na os. Śmiechowo-Północ pomiędzy ulicami Stefczyka i Necla. Na tej dotychczas gruntowej ulicy wykonano nawierzchnię bitumiczną.

Zakres prac objął budowę oświetlenia, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Chmielewskiego, a także wykonanie chodników i nawierzchni drogowej od skrzyżowania z ul. Necla do skrzyżowania z ul. Stefczyka wraz ze skrzyżowaniem w ul. Stefczyka. Nawierzchnia drogowa w ulicy Chmielewskiego wraz z zmodernizowanym skrzyżowaniem z ul. Stefczyka została wykonana z nawierzchni bitumicznej. 

- Przebudowywany odcinek ulicy Chmielewskiego z obustronnymi chodnikami, liczący 165 m,  ma usprawnić komunikację w tej dzielnicy. Wykonanie nawierzchni drogowej było najmniejszym problemem. Dużo więcej problemów technicznych było związanych z tym, co znajduje się pod powierzchnią. Konieczne było również wykonanie murów oporowych po jednej i drugiej stronie ulicy od skrzyżowania z ul. Stefczyka w dół. Ukształtowanie terenu w tym miejscu powoduje, że są one niezbędne, by chronić przyległe posiadłości – informuje Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

Jak podkreśla inwestycje drogowe zajmują priorytetowe miejsce w wydatkach miasta. 

- Z myślą o mieszkańcach przygotowujemy kolejne projekty dotyczące infrastruktury drogowej – mówi Beata Rutkiewicz dodając, że aktualnie trwa budowa ul. Iwaszkiewicza.  

Z wykonanego odcinka ul. Chmielewskiego zadowolony jest sekretarz miasta Bogusław Suwara, mieszkaniec dzielnicy Śmiechowo-Północ. 

 - Zostały wybudowane wszystkie poprzeczne ulice na Śmiechowie Północ od ulicy Gdańskiej w kierunku ul. Necla. Ten fragment nie był wcześniej wykonany ze względów inżynieryjnych i finansowych, a jest to ważny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców wożących dzieci z do szkoły, zwłaszcza z rejonu ul. Necla – mówi Bogusław Suwara.  – O tym, że warto było wykonać ten odcinek, świadczy spora ilość samochodów poruszających się tą ulicą.   

Łączny koszt budowy odcinka ul. Chmielewskiego ze wszystkimi sieciami i przebudowani  wyniósł ok. miliona złotych. Wykonawcą było konsorcjum firm Kruszywo i Bituminium. 

 

Komentarze
Reklama