Ulice Necla i Gryfa Pomorskiego w Wejherowie w przebudowie

Czwartek, 9 Lipiec 2020
Wejherowo

Trwają przygotowania do budowy ulic Necla i Gryfa Pomorskiego. Apelujemy do inwestorów prywatnych zainteresowanych budową podziemnej i nadziemnej infrastruktury do swoich działek zlokalizowanych przy ww. ulicach lub ich pobliżu, o przystąpienie do prac. W interesie wszystkich mieszkańców leży, aby potem nie niszczyć nowo wykonanych ulic. Poza tym po wybudowaniu ulic, wykonanie np. przyłączy, będzie bardziej skomplikowane, a przede wszystkim dużo droższe z uwagi na koszty odtworzenia nawierzchni ulicy.

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie”.W sierpniu planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą ulic, a realizacja inwestycji jest przewidziana przez miasto na lata 2020-2023. Z tego powodu inwestycje prywatne związane budową podziemnej i nadziemnej infrastruktury do działek zlokalizowanych przy ww. ulicach lub ich pobliżu należy zrealizować do końca 2022 roku. Muszą one zostać skoordynowane z inwestycją miejską i wykonane po uzyskaniu stosownego uzgodnienia. Prace koordynuje Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Najważniejszy jest aspekt społeczny. Chodzi o to, aby w przyszłości nowych ulic wybudowanych wspólnym wysiłkiem i dużym kosztem podatników, nie niszczyć budową np. przyłączy do okolicznych działek, które można wykonać wcześniej. Dlatego apelujemy do właścicieli o zainteresowanie się sprawą i realizację swoich zamierzeń.

Podkreślić należy, że po wybudowaniu ulic Necla i Gryfa Pomorskiego na odcinku od ronda z ul. Chmielewskiego i ul. Asnyka do ul. Orzeszkowej, wejście w nowo wybudowane ulice i wykonanie np. przyłącza będzie skomplikowane z uwagi na konieczność dostosowanie się do nowej infrastruktury i zdecydowanie droższe, choćby z uwagi na koszty odtworzenia nawierzchni ulicy i jej otoczenia w wysokim standardzie wykonania.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020