Umarzalne pożyczki dla firm

Piątek, 8 Październik 2010

Informujemy, iż Fundusz Pożyczkowy Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. został wybrany przez Ministra Gospodarki do udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z województwa śląskiego poszkodowanych w wyniku powodzi w roku 2010. W chwili obecnej Program znajduje się na etapie prac przygotowawczo-organizacyjnych Ministerstwa Gospodarki, zmierzających do podpisania umów z wybranymi funduszami pożyczkowymi. Program rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu umów funduszy pożyczkowych z Ministrem Gospodarki. Szczegółowe i aktualne informacje publikowane są na bieząco na stronie www.gapp.pl.

Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 roku stanowiącą podstawę do udzielania wsparcia oraz zawierająca najistotniejsze informacje na temat warunków otrzymania pożyczki przez przedsiębiorstwa poszkodowane w wyniku powodzi z 2010 r.

Kwota pożyczki: do 50 000,00 zł

Umorzenie: w całości lub do 75 %

Oprocentowanie: brak

Okres spłaty nieumorzonej części: do 3 lat

Karencja: 9 miesięcy

Okres rozliczenia: 6 miesięcy (w wyjątkowych przypadkach 9 m-cy)

Przeznaczenie: usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych

Ponadto z uwagi na ograniczony zakres czasowy niniejszego projektu zachęcamy zainteresowanych przedsiębiorców do przygotowywania części dokumentacji, tj. operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę lub oszacowań dokonanych przez ubezpieczyciela (w przypadku posiadania w dniu powodzi umowy ubezpieczenia) oraz zaświadczeń wydawanych przez urzędy gminy/miast (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ustawy). Koszt związany z oszacowaniem szkody przez rzeczoznawcę, będzie mógł zostać pokryty ze środków finansowych uzyskanych w ramach pożyczki.

Komentarze
Reklama