Uroczystość Nadania Sztandaru OPEC na pokładzie ORP Błyskawica

Piątek, 9 Maj 2014
Gdynia

Dziś o godz. 10.30,  na pokładzie Okrętu - Muzeum ORP „Błyskawica” przy Skwerze Kościuszki w Gdyni odbyła się uroczystość nadania sztandaru OPEC Gdynia. Nadania, w imieniu patronów honorowych sztandaru – właścicieli Spółki, dokonał Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz Spółki: wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa Wojciech Kozłowski, Zastępca Burmistrza Miasta Rumi Krzysztof Brzezicki, przewodniczący KZG „Dolina Redy i Chylonki” Tadeusz Wiśniewski, a także: Dowódca 3 Flotylli Okrętów im. B. Romanowskiego w Gdyni kmdr Mirosław Mordel, Komendant Portu Wojennego Gdynia kmdr Andrzej Łysakowski, Dowódca ORP ”Błyskawica” kmdr Jerzy Łubkowski, prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Jerzy Grzywacz, Prezes Koła Sopot Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej kpt Tomasz Kuplicki oraz przedstawiciele firm ciepłowniczych i kontrahentów. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Prałat Edmund Wierzbowski. Gospodarzem uroczystości był Prezes Zarządu OPEC Janusz Różalski.

Ponad pół wieku temu, w roku 1961 na terenie Gdyni utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Cieplnej. Przedsiębiorstwo rozwijało się intensywnie, poszerzając swoją infrastrukturę i obszar działalności. Konsekwencją tego rozwoju było w 1974r. przekształcenie (Zarządzeniem Wojewody Gdańskiego) MPGC w Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. W obecnym roku mija 40 lat od tego wydarzenia.

Jubileusz nazwy firmy, a zarazem rozszerzenia zasięgu jej działania, stał się inspiracją do ustanowienia Sztandaru OPEC, który jako charakterystyczny znak instytucji ma symbolizować wieloletnią tradycję  oraz identyfikację z wartościami, które reprezentuje gdyńskie przedsiębiorstwo ciepłownicze i jego pracownicy  - „w służbie dla społeczeństwa”. Od 53 lat OPEC służy mieszkańcom dbając o zabezpieczenie jednej z podstawowych potrzeb człowieka jaką jest ciepło, służy miastom gwarantując ich optymalny i bezpieczny rozwój w zakresie infrastruktury przyjaznej środowisku. Tę misję od kilku pokoleń rzetelnie i z pasją pełnią pracownicy firmy.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020