Uroczysty odbiór ulicy Zamostnej w Orlu

Czwartek, 16 Wrzesień 2010

Dzisiaj odbył się uroczysty odbiór ulicy Zamostnej w Orlu, w którym udział wzięli wykonawcy, przedstawiciele władz gminy oraz sołtys i Rada Sołecka Orla wraz z radną Krystyną Dębkowską.

- Cieszymy się z takiej ulicy – mówili przedstawiciele Rady Sołeckiej.

W uroczystości brały również udział autobusy MZK, które "reklamowały" 14 jako połączenie, które przechodzi przez tą inwestycję. Koszt budowy Zamostnej Orle to prawie 3,5 miliony złotych.

Komentarze
Reklama