Usuń śniegu i lodu z dachów i chodników

Czwartek, 21 Marzec 2013
Gdynia

Wszystkim mieszkańcom Gdyni przypominamy o konieczności odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych. Zgodnie z prawem budowlanym i ustawą o utrzymaniu czystości i  porządku, obowiązki te spoczywają na właścicielach, administratorach i zarządcach terenów oraz budynków.

W ostatnich dniach nasiliły się opady śniegu. Przypominamy o  konieczności odśnieżania chodników i dachów. Obowiązek ciąży na właścicielach, zarządcach i administratorach budynków, którzy powinni spowodować usunięcie śniegu i lodu z dachów i innych elementów budowli, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Śnieg w  dużej ilości staje się bardzo ciężki, szczególnie gdy zaczyna się rozpuszczać. Aby zapobiec tragedii musimy pamiętać o jego regularnym usuwaniu.

Policjanci podkreślają, że śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki mają duży wpływ na bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Szczególnie w pobliżu ruchliwych ciągów komunikacyjnych. Oprócz obrażeń ciała na skutek upadku, omijanie zaśnieżonego miejsca lub poślizg na chodniku może się skończyć nagłym wtargnięciem pieszego na jezdnię. W  takich warunkach łatwo o potrącenie i nieszczęśliwy wypadek.

Niedopełnienie obowiązku odśnieżania dachów i chodników, a tym samym narażenie na niebezpieczeństwo ludzi jest zagrożone karami.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020