Uzależnienie- kiedy warto zgłosić się do specjalisty

Środa, 6 Kwiecień 2016
Wejherowo

Dzisiejszy świat oferuje całą gamę używek, począwszy od leków bez recepty, skończywszy na dopalaczach. Zażywanie nie musi się zakończyć uzależnieniem. Podobnie jest z wykonywaniem pewnych czynności, które są powtarzane w celu odczuwania przyjemności, a mogą prowadzić do uzależnienia.

Warto jednak wiedzieć, jak dochodzi do jego rozwoju i jakie funkcje może spełniać używka. Powstanie uzależnienia jest procesem, który może rozwijać się w różnym tempie i jest zależne od wielu czynników min. biologicznych, środowiskowych, rodzinnych itp. Uzależnienie jest poprzedzone wcześniejszymi etapami rozwoju choroby. Zaliczamy do nich: eksperymentowanie, nadużywanie, szkodliwe używanie.

Uzależnienie  jako choroba

Uzależnienie jest ostatnim stadium i  jest chorobą przewlekłą, nawrotową i nieleczone może zakończyć się śmiercią. W terapii uzależnień mówi się, iż uzależnienie można „zaleczyć”. Dana osoba może utrzymywać abstynencję, jednak  istnieje zagrożenie, że powróci do nałogu lub wpadnie w inne uzależnienie. Wszystko zależy od jej umiejętności radzenia sobie z trudami dnia codziennego bez pomocy używek/zachowań nałogowych.  Jeżeli uda jej się nabyć takie umiejętności w toku terapii lub samodzielnych doświadczeń, to używka lub dana czynność nie będą już niezbędne do poradzenia sobie w życiu.

Badacze rozróżniają uzależnienia związane ze środkami psychoaktywnymi (leki, alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze) oraz uzależnienia behawioralne np. uzależnienie od hazardu, zakupów, komputera, seksu itp. Zarówno jedne, jak i drugie są równie niebezpieczne, jeśli chodzi o konsekwencje fizyczne, psychologiczne i społeczne. Ważne jest, aby nie dać się zastraszyć przekazywanym przez media informacjom min. na temat dopalaczy i ich makabrycznym wpływie na człowieka. Należy spojrzeć na kwestię używek całościowo. W takim celu, żeby nie pomniejszać szkodliwości  działania innych narkotyków.

Bardzo istotne jest skierowanie swoich wysiłków na zapobieganie powstawaniu uzależnień. Błędem jest skupianie się wyłączenie na najbardziej niebezpiecznych substancjach np. dopalaczach. Łatwo wówczas zapomnieć o fakcie, iż nie tylko nielegalne substancje są szkodliwe – legalny alkohol, pity w nadmiarze niesie za sobą ogromne, negatywne konsekwencje.

Istotną kwestią jest rozpoznanie poziomu zaawansowania problemu. Aby stwierdzić, że ktoś jest uzależniony powinniśmy zaobserwować co najmniej trzy symptomy, które w sposób ciągły występowały w ostatnim roku:

 • poczucie przymusu zażywania substancji lub wykonywania danej czynności
 • „zespół odstawienny” – w sytuacji zaprzestania zażywania substancji lub wykonywania danej czynności, to znaczy szereg dolegliwości, które odczuwamy w przypadku braku substancji lub wykonywania czynności.
 • poczucie utraty kontroli nad zażywaniem substancji lub wykonywaniem danej czynności
 • poświęcanie coraz większej ilości czasu na zażywanie substancji  lub wykonywanie danej czynności
 • koncentracja życia wokół zażywania substancji lub wykonywania danych czynności
 • zażywanie substancji lub wykonywanie danych czynności pomimo wynikających z tego szkód (finansowych, zdrowotnych, rodzinnych itp.)

Jeśli nie są spełnione wszystkie kryteria, mówimy o szkodliwym używaniu lub też wcześniejszych fazach. Jednakże aby zyskać pewność o jakim etapie zażywania bądź też zależności od danych zachowań mówimy, należy zasięgnąć porady u specjalisty.

Regulator emocji na wyciągnięcie ręki

Najważniejszą funkcją substancji psychoaktywnych oraz kompulsywnych zachowań (min. objadania się)  jest regulowanie emocji. Osoba, która zaczyna zażywać substancje psychoaktywne lub też powtarzać pewne zachowania, często w ten sposób radzi sobie z emocjami, tłumi je, wycisza.
Używki pozwalają na jakiś czas zapomnieć, odciąć się, nie czuć. Nie mniej jednak jest to działanie na krótką metę. Wszyscy odczuwamy emocje i nie można ich tak po prostu „wyciąć” z życia. Dlatego też, kiedy minie stan odurzenia emocje wracają w dwójnasób. Do tego dochodzi często tzw. „kac moralny” spowodowany konsekwencjami zażywania lub określonych zachowań np. długami, oszukiwaniem rodziców, przyjaciół, problemami zdrowotnymi itp.

Nadmierne odurzanie się jest objawem, iż dany człowiek nie radzi sobie z określonymi sytuacjami – mogą to być np. problemy rodzinne, w szkole, w związku itp. To również sposób na zwrócenie na siebie uwagi w sytuacji, kiedy rodzice są mniej obecni przy dziecku. Najpowszechniejsze przyczyny to nadmiar pracy, emigracja zarobkowa któregoś z opiekunów, problemy osobiste, tym samym brak czasu i sił na zajęcie się problemami nastolatka. Używka wówczas kojarzy się jako prosty i niezawodny sposób na szybkie stłumienie przykrych emocji i doznanie ulgi.

Co zrobić kiedy podejrzewamy u siebie, lub kogoś bliskiego ryzyko uzależnienia?

Najlepiej zgłosić się po poradę do specjalisty terapii uzależnień,  takie spotkanie ma na celu ustalenie skali problemu i ewentualne zaproponowanie terapii.

Pamiętaj, że bardzo często osoba uzależniona nie dostrzega  skali swojego problemu. Wynika, to ze specyfiki mechanizmów uzależnienia.

Jeśli jesteś zaniepokojony swoim zachowaniem lub niepokoi Cię zachowanie  kogoś bliskiego, możesz skorzystać z pomocy specjalisty.

Nowo otwarty Gabinet Pomocy Terapeutycznej w Wejherowie świadczy odpłatne konsultacje, porady oraz terapię w zakresie  problemów związanych z:

 • nadużywaniem lub uzależnieniem od substancji psychoaktywnych   (papierosy, alkohol, narkotyki, leki, dopalacze i inne),
 • zachowaniem (hazard, oglądanie pornografii, zakupy, praca, objadanie się, gra na komputerze itp.)
 • problemami w relacji z osobą uzależnioną (partnerem/partnerką, mężem/ żoną, dzieckiem, bądź innym członkiem rodziny)
 • zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się)
 • zaburzeniami lękowymi
 • stanami depresyjnymi
 • kryzysami emocjonalnymi
 • trudnymi doświadczeniami życiowymi dziejącymi się obecnie lub z przeszłości
 • kryzysem w związku/relacji/w małżeństwie
 • stresem pourazowym
 • określeniem swojej tożsamości płciowej

Oferta pomocy skierowana jest do osób dorosłych i młodzieży od 16 r.ż.

Więcej informacji oraz zapisy: www.pomocterapeutyczna.com.pl

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020