VI sesja Rady Gminy Wejherowo

Czwartek, 31 Marzec 2011

30 marca odbyła się VI sesja Rady Gminy Wejherowo. Podczas posiedzenia, Radni jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla poszczególnych miejscowości, planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz sprzedaży nieruchomości w Gościcinie. Sporo emocji wywołała dyskusja nad ustaleniem wysokości opłat adiacenckich, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami. Regionalna Izba Obrachunkowa już w 2008 r. zobligowała Wójta Gminy Wejherowo do przedstawienia projektu uchwały określającej jej wysokość. Kontrola RIO w 2009 wykazała, że nakaz ten nie został jednak zrealizowany. Na ostatniej sesji, po zasięgnięciu opinii przewodniczących wszystkich komisji stałych Rady Gminy, postanowiono ustalić ją na poziomie 15%. Głosowanie zamknęła uchwała dotycząca likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Promocji Sportu i Rekreacji w Bolszewie. Zgodnie z zapisem, zakończenie jej działalności nastąpi z dniem 30 czerwca bieżącego roku.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020