VII sesja Rady Gminy Wejherowo

Środa, 4 Maj 2011

Uchwalenie zmian miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Kąpina i Nowego Dworu Wejherowskiego, zmiany nazw ulic w Gościcinie oraz Gowinie, a także nabycie nieruchomości położonej w Gościcinie to tylko niektóre z kilkunastu punktów VII sesji Rady Gminy Wejherowo. Trwające ponad 3 godziny obrady obejmowały również głosowanie nad wysokością opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo oraz nad nowymi zasadami wydawania miesięcznika samorządowego „Nasza Gmina\". Wolą większości Radnych, Powiatowi Wejherowskiemu udzielono pomocy finansowej z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych w roku 2011. Dofinansowanie w wysokości 300.000 zł przeznaczone zostanie na wykonania nowej nawierzchni na odcinku Gowino – Wejherowo o długości ok.1,2 km. 200.000 zł to kwota, jaką wsparty zostanie remont 1 km jezdni na odcinku Kniewo – Warszkowo. Przez aklamację upoważniono również Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania postępowania w sprawach z zakresu przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo, w tym do wydawania decyzji administracyjnych. W punkcie Wolne Wnioski kierownik GOPS – u  zajęła stanowisko w sprawie pomocy prawnej dla osób korzystających z  usług ośrodka. Zapewniła o całkowitej dyspozycyjności w tej kwestii wszystkich pracowników jednostki, którzy zobligowani są do przekazania porady prawnej. Pomoc nie będzie obejmować jednak reprezentowania poszkodowanych przed sądem. W tym samym punkcie dyskutowano również nad dwujęzycznymi nazwami miejscowości w języku polskim i kaszubskim oraz zasadami dotowania Ochotniczych Straży Pożarnych. W drugiej połowie maja odbędzie się sesja absolutoryjna.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020