VIII Turniej Formacji Tanecznych

Czwartek, 7 Kwiecień 2011

Regulamin + karta zgłoszenia + lista uczestników do ściągnięcia pod linkiem:

http://dl.dropbox.com/u/25117454/formacji_tanecznych_2011.pdf

 

1. Organizator Turnieju:

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie     2. Współorganizatorzy:     Starostwo Powiatowe w Wejherowie     Wójt Gminy Wejherowo     Gminny Ośrodek Promocji, Sportu i Rekreacji w Bolszewie 3. Cele imprezy: popularyzacja różnorodnych form ruchowo-tanecznych wśród dzieci i młodzieży konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych doskonalenie umiejętności warsztatowych uczestników wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi 4. Termin i miejsce: 27 maja 2011 roku    w Hali Widowiskowo-Sportowej przy Gminnym Ośrodku Promocji , Sportu i Rekreacji w Bolszewie.     Początek o godz. 9:00. 5. Warunki uczestnictwa:     Uczestnicy przysyłają do dnia 13 maja 2011 r.  wypełnione wg załączonego wzoru karty zgłoszeń wraz z płytą CD. Każde nagranie musi posiadać dokładny opis:     nazwa zespołu, tytuł prezentacji, kategoria taneczna i kategoria wiekowa.     Nasz adres: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 49 fax 58 672- 45 - 92;   e-mail: pzpow.kultura@op.pl 6. Założenia organizacyjne Turniej zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach: 1.Hip – hop 2.Disco dance  3.Inne formy tańca – prezentacja dowolnego programu ( z wyłączeniem tańca towarzyskiego i ludowego). W każdej kategorii występuje podział na grupy wiekowe:      do lat 11      12-15 lat      powyżej 15 lat O zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek 80% całkowitego składu zespołu. Turniej nie dotyczy występów tanecznych solo i duetów. Każda grupa taneczna może zaprezentować 1 układ taneczny. Czas trwania układu tanecznego nie może przekroczyć 5 minut. Występ dłuższy od przewidzianego w regulaminie zostanie przerwany. Uczestnicy występują przy nagraniach własnych. Każde nagranie musi posiadać dokładny opis: nazwa zespołu, tytuł prezentacji, kategoria taneczna i kategoria wiekowa. Instruktor musi dostarczyć płytę CD do akustyka co najmniej na 20 minut przed  występem.    Na hali obowiązuje obuwie sportowe lub baletki. Zespół nie może wnosić na scenę rekwizytów mogących zabrudzić scenę lub uszkodzić ciało. Próby na scenie nie są przewidywane. JURY Jury (złożone z osób związanych amatorsko i profesjonalnie z ruchem tanecznym) oceniać będzie według następujących kryteriów:

  • oryginalność pomysłu choreograficznego
  • układ choreograficzny, kompozycja taneczna, stopień trudności układu tanecznego
  • technika i harmonia ruchu
  • pomysł na kostium, dobór kostiumów i repertuaru do kategorii wiekowej zespołu
  • wdzięk i elegancja wykonania
  • W turnieju zostanie wykorzystany sprzęt nagłaśniający: odtwarzacz płyt CD.
  • Jury wyłoni trzy najlepsze prezentacje z każdej kategorii wiekowej i kategorii tanecznej, które zostaną nagrodzone.

NAGRODY:  * Każdy zespół otrzyma dyplom za udział w Turnieju. *  Przyznawane będą statuetki oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe od Organizatora i Sponsorów Turnieju. * Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznawania głównych nagród. * Odbiór nagród  w dniu imprezy, po ogłoszeniu werdyktu jury.   7. Inne uwagi:  * Kolejność występowania zespołów zostanie ustalona przez organizatora w drodze losowania.

* Organizator ma prawo do zmiany kolejności występów w trakcie trwania konkursu. * Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. * Na trzy dni przed Turniejem nie ma możliwości zmian kolejności. * Przysłanie zgłoszenia jest równocześnie zgodą na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas Turnieju, a powstały materiał będzie własnością organizatora. * Każdy zespół ma jednakowe oświetlenie przy prezentacji. * Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji patronujących. * Organizator nie zapewnia posiłków. Uczestnicy turnieju lub instytucje bądź też osoby fizyczne delegujące uczestników ponoszą koszty przejazdu, wyżywienia i ewentualnych noclegów. * Zespół winien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantującą bezpieczeństwo uczestników  (zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej). Instruktor nie powinien być jedynym opiekunem  zespołu. * Zespół zobowiązany jest do stawienia się na pół godziny przed planowaną prezentacją. * O godzinie występu grupa zostanie powiadomiona telefonicznie na pięć dni przed Turniejem. * Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatniach rzeczy osobiste i kostiumy. * Ilość miejsc do przebierania się zespołów jest ograniczona możliwościami technicznymi obiektu, dlatego prosimy o dyscyplinę w  zespołach i w miarę szybkie zwalnianie garderób dla innych zespołów. * Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Turnieju. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian regulaminowych. ZAPRASZAMY!

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020