W poszukiwaniu pracy w Rumi! Zgłoś się!

Sobota, 28 Październik 2017
Rumia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi prowadzi nabór uczestników do projektu
„Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

Projekt kierowany jest do mieszkańców Rumi w wieku aktywności zawodowej, w tym:

 • bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP
 • nieaktywnych zawodowo
 • osób niepełnosprawnych
 • oraz rodzin osób objętych wsparciem, celem wzmocnienia procesu reintegracji
  społecznej i zawodowej.

Uczestnikom projektu oferujemy bezpłatne wsparcie, m. in.:

 • Profesjonalne doradztwo zawodowe
 • Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne
 • Szkolenia i warsztaty
 • Zajęcia rekreacyjno – zdrowotne
 • 3-miesięczne, płatne staże zawodowe
 • Kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe
 • Pomoc w poszukiwaniu pracy
 • Wycieczki rowerowe
 • Wsparcie zgodne z ustawą o pomocy społecznej

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie serdecznie zapraszamy do siedziby Biura Projektu:
ul. Starowiejska 46 Rumia
Tel.: (58) 672-16-61, 537-807-960
e-mail: projekt.efs@mops.rumia.pl

Komentarze
Reklama