W Rumi powstanie Rada Seniorów

Niedziela, 7 Wrzesień 2014
Rumia

Seniorzy to osoby coraz bardziej aktywne, a organizacje ich skupiające są coraz liczniejsze. Dlatego z inicjatywy Burmistrz Rumi Elżbiety Rogala-Kończak powstanie Rada Seniorów.

Rada będzie liczyć od 11 do 17 członków, w tym dwóch przedstawicieli burmistrz. Wszystkie pozostałe osoby będą reprezentować organizacje i stowarzyszenia, które na co dzień zajmują się sprawami osób w złotym wieku.

  • W pracach Rady Seniorów będą mogli uczestniczyć przedstawiciele różnych grup, po dwie osoby z każdej z nich - powiedziała Jolanta Staszewska, radna klubu Gospodarność.

Inicjatywa Burmistrz zapewni mieszkańcom - seniorom możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez bezpośredni wpływ na reprezentowanie ich interesów, realizację potrzeb i oczekiwań oraz rozwiąznywanie istotnych z ich punktu problemów. Projekt uchwały został przegłosowany przez Radę Miejską Rumi.

Komentarze
Reklama