W Wejherowie będzie jeszcze bezpieczniej

Piątek, 18 Październik 2013
Wejherowo

W obecności Prezydenta Miasta Wejherowa zostało podpisane porozumienie o współpracy Straży Miejskiej w Wejherowie z Komendą Powiatową Policji w WejherowieCelem jest jak najlepsze dążenie do poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście.

Podpisy pod dokumentem złożyli: komendant powiatowy policji insp. Krzysztof Lawer, komendant Straży Miejskiej Zenon Hinca i prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt.

  • To porozumienie jest podpisaniem oczekiwań o szerszej współpracy Policji ze Strażą Miejską w Wejherowie w oparciu o nowe przepisy. Dotyczy ono oczekiwań codziennej współpracy między naszymi jednostkami w jak najlepszym i najszerszym zakresie - mówi insp. Krzysztof Lawer.

Jak dodaje komendant Straży Miejskiej Zenon Hinca bardzo dobra współpraca z wejherowską policją trwa już ponad 20 lat i układa się wręcz wzorcowo. Wiele innych jednostek mogłoby brać z tego przykład.

  • Kiedy inni komendanci Straży Miejskich pytają mnie, jak nam się udaje tak dobrze współpracować z policją, to odpowiadam, że jesteśmy tym samym składem pociągu, który zmierza do tego samego celu, czyli poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście. Potrzeba podpisania tego typu umowy jest tylko formalnością, taką umowę mieliśmy podpisaną wcześniej z innym komendantem powiatowym, a teraz zmieniła się po części ustawa o strażach gminnych i weszło w życie nowe rozporządzenie mówiące o porozumieniu.  Zmienił się także zakres naszej współpracy. Stąd zmuszeni byliśmy stworzyć ten nowy formalny  dokument- mówi Zenon Hinca.

Komendant Straży Miejskiej podkreśla, że niedługo będzie prowadzona ogólnopolska standaryzacja Straży Miejskich i oficjalne potwierdzenie współpracy z Policją będzie ważnym dokumentem wymaganym przy tej standaryzacji. Ponadto wejherowska Policja otrzyma niebawem monitoring i oficjalne porozumienie z komendantem powiatowym Policji pozwoli obu służbom korzystać wspólnie z tego samego narzędzia. Poza tym Straż Miejska zawsze po wykryciu zdarzenia zabezpiecza miejsce przestępstwa do czasu przyjazdu Policji, która po przybyciu podejmuje dalsze czynności zgodnie ze swymi kompetencjami.

Inspektor Krzysztof Lawer podkreśla, że w wejherowskiej policji służą byli strażnicy miejscy i odwrotnie. Byli policjanci pracują też w Straży Miejskiej. Generalnie wejherowscy policjanci i strażnicy miejscy znają się dobrze, utrzymują kontakty osobiste oraz spotykają się m.in. podczas rozgrywek w halach sportowych a także na pływalni. To sprzyja współpracy.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt życzył obu służbom dalszej zgodnej współpracy korzystnej dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Komentarze
Reklama