W Wejherowie przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych

Czwartek, 31 Styczeń 2013
Wejherowo

Prezydent Miasta Wejherowa na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami) przedstawia wykaz podmiotów, którym została udzielona dotacja z budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2013 roku, po rozpatrzeniu stosownych ofert - projektów.

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2013 ROKU.

Lp

Pełna nazwa organizacji

Przyznana

kwota w zł

1.

Karate Klub Wejherowo   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

4 000,00

 

 Akcja Lato 2013 (nieobozowa)

4 500,00

2.

Wejherowski Klub Sportowy "Gryf"  Upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu

40 000,00

3.

Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

5 000,00

 

 Akcja Lato 2013

2 000,00

4.

Klub Sportowy "Wejher"   Upowszechnianie kultury   fizycznej i sportu  

21 000,00

5.

Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe "START"

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

5 000,00

6.

UKS "Jedenastka"  Upowszechnianie kultury fizycznej i  sportu

5 000,00

7.

Klub Sportowy "MAXIMUS" Upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu

3 000,00

 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych

5 000,00

8.

Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"    Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - siatkówka

4 000,00

 

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - lekkoatletyka

3 000,00

 

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - sporty walki

2 000,00

 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych - piłka nożna

5 000,00

9.

Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe Upowszechnianie   kultury fizycznej i sportu

8 000,00

 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych/Akcja Lato 2013

5 000,00

10.

Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Upowszechnianie

   kultury fizycznej i sportu

10 000,00

11.

Klub Sportowy "Chopina" Wejherowo

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1 500,00

12.

Klub Karate "Kyokushin" i Sportów Walki Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2 000,00

13.

Klub Sportowy "Tytani" Wejherowo Akcja Lato 2013 (nieobozowa)

3 000,00

 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych

11 000,00

14.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie Upowszechnianie

kultury fizycznej i sportu

2 000,00

15.

Uczniowski Klub sportowy "Basket - Ósemka"

  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

13 000,00

 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez   prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych

4 000,00

16.

Wejherowska Akademia Piłki Nożnej "Błękitni" Wejherowo

  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

20 000,00

 

Akcja Lato 2013 (nieobozowa)

5 000,00

17.

Wejherowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1 500,00

18.

Stowarzyszenie Port Mechelinki

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

3 000,00

19.

Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie

Ochrona zdrowia

5 000,00

 

  Kultura i sztuka

1 200,00

20.

Polski Związek Głuchych Kultura i sztuka

1 650,00

21.

Fundacja "Uśmiech Dziecka"   Ochrona zdrowia

3 000,00

22.

SPON Filia w Redzie Ochrona zdrowia

3 500,00

23.

SPON "Barka" Ochrona zdrowia

3 000,00

24.

Polski Czerwony Krzyż Ochrona zdrowia

4 000,00

25.

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy Ochrona zdrowia

2 500,00

26.

Akcja Katolicka pw. Św. Anny    Ochrona zdrowia

3 000,00

 

 Kultura i sztuka

4 000,00

27.

Polski Związek Niewidomych   Ochrona zdrowia

3 500,00

28.

Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego "Zdrowa Rodzina - Zdrowa Gmina"

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

100 000,00

 

Zwalczanie narkomanii

15 000,00

29.

Zgromadzenie Sióstr Albertynek

Akcja Lato 2013

8 000,00

30.

Stowarzyszenie TRAMPOLINA

  Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4 000,00

 

Ochrona zdrowia

3 000,00

31.

Parafialny Zespół "Caritas"   Akcja Lato 2013

7 500,00

32.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Akcja lato 2013

6 000,00

33.

Stowarzyszenie "Naprzód Wejherowo" Kultura i sztuka

800,00

34.

Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Kultura i sztuka

7 000,00

35.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Kultura i sztuka

2 000,00

 

Akcja Zima i Lato 2013

6 000,00

 

  Krajoznawstwo i promocja regionu

2 100,00

36.

Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Polska YMCA    Kultura i sztuka

3 000,00

 

Krajoznawstwo i promocja regionu

2 000,00

37.

Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku Kultura i sztuka

3 000,00

 

  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1 500,00

38.

Chór "Camerata Musicale" Kultura i sztuka

7 000,00

39.

Stowarzyszenie Chór Mieszany "Cantores Veiherovienses"

  Kultura i sztuka

7 000,00

 

RAZEM:

416 750,00

Szczegółowe dane dotyczące zadań, na które przyznane zostały dotacje uzyskać można w Wydziale Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Plac Jakuba Wejhera 8, pokój nr 23, tel. 677-70-37. Informacja podana jest także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej: www.bip.wejherowo.pl Wejherowo 29.01.2013 r.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020