We wtorek sesja Rady Miasta Wejherowa

Poniedziałek, 21 Listopad 2016
Wejherowo

W najbliższy wtorek, tj. 22 listopada o godz. 10 w sali wejherowskiego Ratusza odbędzie się sesja Rady Miasta Wejherowa.

W porządku 27. sesji znajdują się uchwały: o zmianach w budżecie na 2016 rok, w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta oraz w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2017 miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi. Radni podejmować będą także decyzję w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.

Podczas sesji podjęta zostanie uchwała w sprawie zmiany nazwy i statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

Komentarze
Reklama