Wejherowianie pokochali Park Majkowskiego

Wtorek, 7 Listopad 2017
Wejherowo

Pomimo wielkiego zainteresowania i akceptacji mieszkańców dla inwestycji w parku, wydatki nie stanowią wcale dużego obciążenia dla budżetu miejskiego. Priorytetem jest bowiem budowa dróg.

Władze miasta przed przystąpieniem do inwestycji chciały poznać opinię wejherowian na temat tego, co należy zrobić w Wejherowie. W 2014 roku w ramach  przygotowań do programu rewitalizacji Wejherowa przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród mieszkańców przez Towarzystwo Urbanistów Polskich przy udziale specjalistów z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Wejherowianie nie tylko bardzo wysoko ocenili wykonane wcześniej zagospodarowanie parku, ale również  sami wskazali na potrzebę i konieczność kontynuowania inwestycji w parku, co konsekwentnie następuje w obecnej kadencji Prezydenta i Rady Miasta, od 2015 roku. Między innymi powstała woliera dla bielików i żurawi, a obecnie realizowany etap prac w parku obejmuje oczyszczenie stawu i wzmocnienie jego ścian, modernizację kolejnego kanału, budowę następnych ścieżek, rozbudowę siłowni i monitoringu wizyjnego oraz powstanie publicznej toalety. 

– Dzięki systematycznej rewitalizacji park jest urokliwym i wręcz magicznym miejscem dla mieszkańców Wejherowa – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Staramy się wciąż go modernizować i rozbudowywać, aby był jeszcze piękniejszy. Chcemy, aby każdy – niezależnie od wieku – dobrze się tu czuł. Stąd nasze kolejne inwestycje.

Można powiedzieć, że wejherowianie „zagłosowali na park nogami”, tłumie go odwiedzając. Mieszkańcy oczekują i potrzebują przestrzeni publicznej o wysokiej jakości, atrakcyjnej, bezpiecznej, gdzie można ciekawie spędzić czas. Naturalne walory są konieczne, ale niezbędne jest również właściwe zagospodarowanie przestrzeni. Dlatego obecnie dzięki inwestycjom park miejski jest bardzo chętnie odwiedzany przez mieszkańców. W ostatnich latach stał się miejscem ulubionym miejscem rekreacji wejherowian, obywają się tam również liczne wydarzenia sportowe i artystyczne.

Nie dziwi więc fakt, że inwestycje w parku cieszyły się dużym poparciem radnych. Uchwały budżetowe, zawierające inwestycje parkowe, zyskiwały poparcie zdecydowanej większości wejherowskich radnych. Podkreślić jednak należy, że wydatki na inwestycje w parku nie zdominowały budżetu miejskiego, nie „zagrażają” innym inwestycjom. Łącznie w latach 2015-2017 (plan do końca roku) na inwestycje w parku wydatkowano kwotę 4,45 mln zł, a – dla przykładu – w tym samym okresie wydatki inwestycyjne na drogi w Wejherowie wyniosły 48,03 mln zł, czyli prawie 11 razy  więcej!  Do tego wskazać należy prawie 6 mln zł na inwestycje w obiekty sportowe i duże środki wydatkowane na wejherowską oświatę. Jak widać rozwój miasta jest zrównoważony, a park zajmuje w nim właściwe, proporcjonalne miejsce.

 

Komentarze
Reklama