Wejherowo: 300 tysięcy złotych na remont zabytków

Sobota, 7 Maj 2016
Wejherowo

Ponad 300 tys. zł przeznaczą w tym roku władze Wejherowa na wsparcie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zabytkowych budynkach na terenie miasta. Od 2007 r. miasto Wejherowo przekazało łącznie na ten cel ok. 3,5 mln złotych.

Na prace konserwatorskie dotację otrzymało siedem budynków wpisanych do rejestru zabytków - taką decyzję podjęli wejherowscy radni na ostatniej sesji.

Dotację otrzymali wspólnoty mieszkaniowe i właściciele kamienic: przy ul. 12 Marca 236 - 60 tys. zł, przy ul. Kalwaryjskiej 3 - prawie 72 tys. zł, przy ul. Kościuszki 20 - 29,4 tys. zł, przy ul. Wałowej 24A - 8,7 tys. zł. Dotację otrzymały także Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci 50 tys. zł oraz parafie: pw. Trójcy Św. – 100 tys. zł i pw. Św. Leona Wielkiego i św. Stanisława Kostki - 50 tys. zł.

- Od 2007 r. miasto Wejherowo przekazało łącznie ponad 3,3 mln złotych na dofinansowanie remontów i prac konserwatorsko-restauracyjnych w zabytkach. Środki trafiły łącznie do kilkudziesięciu beneficjentów - mówi prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt. - W trosce o poprawę stanu technicznego i wyglądu wejherowskich architektonicznych perełek każdego roku przeznaczamy niemałą pulę pieniędzy z budżetu miasta na ten cel, wspierając wspólnoty mieszkaniowe oraz zabytki sakralne. Będą zabiegał o to, aby te działania były kontynuowane.

Komentarze
Reklama