Wejherowo: Budżet 2012 zapewnia rozwój miasta

Czwartek, 15 Grudzień 2011

Przygotowany projekt budżetu na 2012 rok zabezpiecza funkcjonowanie miasta we wszystkich dziedzinach. Zawsze stawiamy sobie wysoko poprzeczkę, bo zależy nam na rozwoju miasta i korzyściach dla mieszkańców. Niestety kryzys gospodarczy i wciąż malejące środki przekazywane przez rząd wpływają bezpośrednio na mniejsze dochody naszego budżetu i udaremniają realizację wielu naszych planów inwestycyjnych. Bardzo nad tym ubolewamy.

 

Konferencja prasowa w dniu 13 grudnia 2011 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Wejherowa na 2012 rok

Jak ostatnio słyszymy Premier Donald Tusk wyraźnie zapowiada ciężkie czasy i  cięcia wydatków, zaś Minister Finansów Jacek Rostowski dopuszcza pogłębienie kryzysu w Polsce w roku 2012, czego konsekwencją będą duże trudności finansowe. Jeśli budżet państwa przygotowany przez rząd Platformy Obywatelskiej na 2012 rok będzie słaby i zachowawczy, to trudno oczekiwać ożywienia, zwiększania wydatków na różne dziedziny i  inwestycje również w samorządach, jak Wejherowo. Patrzymy na to z  niepokojem! Polityka rządu PO jest taka, że zmniejsza się drastycznie nasze możliwości, gdyż samorządy w bardzo dużym stopniu zależą od polityki rządu.

Podstawowy problem budżetu to oświata
Podobnie jest w znakomitej większości polskich samorządów. Trudności wynikają przede wszystkim z polityki rządu w zakresie finansowania oświaty, którą – zgodnie z prawem – powinien finansować rząd. Niestety od wielu lat nie wywiązuje się z tego obowiązku, co ilustrują załączone tabele. Wzrost dopłat z budżetu miasta (czyli z pieniędzy, które mogłyby być przeznaczone na inne cele) do oświaty  jest dramatyczny.


Rozwój pomimo trudności Pomimo tego, że przyszły rok będzie niezwykle trudnym rokiem dla funkcjonowania samorządów  w całej Polsce, w w Wejherowie będą realizowane duże, odważne, zaplanowane wcześniej inwestycje prowadzone w  oparciu o środki unijne pozyskane przez władze miasta, które przyczynią się bez wątpienia do rozwoju Wejherowa i korzystać z nich będą wszyscy mieszkańcy naszego miasta:


1. Kontynuacja budowy nowego Wejherowskiego Centrum Kultury współfinansowanego przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Kontynuacja programu termomodernizacji szkół w 2012 roku obejmie remont 2 szkół – Zespół Szkół nr 2 i Zespół Szkół nr 3, współfinansowany przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3.Budowa szlaku rowerowego i promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Cedron w ramach projektu „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub – budowa, przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego”.
4. Dokończenie dokumentacji technicznej węzła „Zryw”- powiązanie drogi krajowej nr 6 tunelem z ul. Sikorskiego oraz z ul. Stefczyka/Gryfa Pomorskiego.


Niestety nie ma obecnie możliwości realizacji innych potrzebnych i koniecznych inwestycji. Boleśnie odczuwamy skutki podwyżki podatku VAT i  wprowadzenia opłat za przejazd autobusów MZK drogą krajowa nr 6. Dużo miejskich pieniędzy musi wydać w związku z reformą oświaty i podwyżkami dla nauczycieli bez przekazania na ten cel pieniędzy przez rząd.
Pomimo tego budżet na 2012 rok zapewnia utrzymanie oświaty (w tym znaczące inwestycje w oświacie) na wysokim poziomie i zabezpiecza środki na opiekę społeczną.
Wzorem lat ubiegłych w 2012 r. zostaną zabezpieczone środki w miejskim budżecie na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących na terenie miasta Wejherowa zadania należące do zadań własnych gminy, czyli na m.in. na działalność sportową, kulturalną i zdrowotną.


W tym bardzo trudnym czasie apeluję o współpracę ze strony wszystkich radnych, również opozycji z Platformy Obywatelskiej. Radni partii, która sprawuje władze i kształtuje finanse samorządów w Polsce mają szczególny obowiązek wzięcia odpowiedzialności za kryzysowy budżet i  mają też możliwości wpływania na rząd i swoich liderów partyjnych w tej dziedzinie. Niestety nie mam tu dobrych doświadczeń, ale wyjątkowa sytuacja w której znajduje się nasz kraj i nasze miasto powinna skłaniać do  wyciszenia emocji politycznych czy personalnych po obu stronach na rzecz wspólnej pracy dla mieszkańców Wejherowa.

                                                           Krzysztof Hildebrandt
                                                           Prezydent Miasta Wejherowa

Wejherowo 13/12/2011

Komentarze
Reklama