Wejherowo: Dotacje na ogrzewanie proekologiczne

Niedziela, 3 Lipiec 2016
Wejherowo

Paląc w piecach węglem emitujemy do powietrza zanieczyszczenia, które negatywnie wpływają na nasze zdrowie i życie. Istnieją alternatywy dla ogrzewania węglowego. Pierwszym krokiem do poprawy sytuacji jest wymiana pieców na ogrzewanie bardziej przyjazne środowisku i mieszkańcom. Wejherowska wspólnota mieszkaniowa przy ul. 12 Marca 213 otrzymała dotację w wysokości 136 tys. zł na sfinansowanie prac związanych z modernizacją systemu grzewczego na proekologiczne.

Wykonanie prac ma na celu likwidację istniejących źródeł ogrzewania tj. piece węglowe, ogrzewanie etażowe, ogrzewanie gazowe, kominki na jednolity system centralnego ogrzewania budynku zasilanego z sieci OPEC.

W myśl uchwały dotyczącej udzielania dotacji celowej z budżetu miasta na zadania służące ochronie powietrza, związane ze zmianą lub modernizacją systemu grzewczego na proekologiczne mogą być dotowane wyłącznie zadania mające charakter inwestycji lub modernizacji; polegające na przebudowie systemu grzewczego na proekologiczne; realizowane w budynkach mieszkalnych, w których właścicielem co najmniej jednego lokalu jest miasto Wejherowa oraz przewidziane do realizacji w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji.

O dotację mogą ubiegać się wyłącznie wspólnoty mieszkaniowe, których członkiem jest miasta Wejherowa.

 Z dotacji mogą być finansowane jedynie koszty konieczne do realizacji zadania, w tym: przygotowania dokumentacji technicznej; wykonania przyłącza do sieci gazowej lub ciepłowniczej; wykonania robót budowlanych i instalacyjnych.

Wysokość dotacji jest zróżnicowana ze względu na liczbę lokali w budynku i wynosi: do 10 tys. zł w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny lub użytkowy w budynkach, w których znajduje się do 10 lokali; do 8 tys. zł w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny lub użytkowy w budynkach, w których znajduje się powyżej 10 lokali.

Dotacja nie może przekroczyć 75 proc. łącznych kosztów przebudowy systemu grzewczego poniesionych przez beneficjenta. Wnioski o udzielnie dotacji należy składać do Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Komentarze
Reklama