Wejherowo: I Etap Węzła ZRYW oddany do użytku

Czwartek, 3 Listopad 2016
Wejherowo

W ramach budowy „Węzła Zryw”, którego najważniejszym elementem będzie bezkolizyjne połączenie północnej i południowej części miasta, zakończyła się właśnie budowa jego części objętej dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powstał odcinek ulicy Patoka do ul. Gryfa Pomorskiego wraz z dwoma rondami u zbiegu ulic: Patoka-Necla-Gryfa Pomorskiego oraz Stefczyka-Patoka.

Jak podkreśla prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt, inwestycja w Śmiechowie  to największy projekt drogowy w skali miasta, który pozwoli rozwiązać problemy komunikacyjne w tej części Wejherowa. 

- Powstanie nowego układu drogowego w Śmiechowie wraz z "Węzłem Zryw" jest zaplanowane na kilka lat, gdyż to ogromne i ambitne zadanie – mówi Krzysztof Hildebrandt. - Budowa została podzielona na trzy etapy. Właśnie zakończyliśmy realizację etapu, który objął budowę ulicy Patoka do ul. Gryfa Pomorskiego wraz z dwoma rondami. Koszt tej części inwestycji to 6 mln. Zł. Zdobyliśmy na ten cel dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł z Programu Rozwoju gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni – 220 tys. zł w zakresie sieci wodociągowej. W następnym etapie, objętym tą samą umową wykonawczą, w 2017 roku zostanie wybudowany zbiornik retencyjny, dwie łącznice do krajowej „6” oraz droga do ul. Jaśminowej. Następnie, w miarę pozyskiwania kolejnych środków, będziemy chcieli wykonać kolejne etapy czyli wybudowanie podziemnego tunel pod drogą krajową nr 6 i wybudowanie tunelu pod torami kolejowymi. Dzięki bezkolizyjnemu połączeniu mieszkańcy Wejherowa będą mogli szybko, wygodnie i bezpiecznie przemieszczać się pomiędzy południową i północną częścią miasta.

 

Jak wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. Rozwoju Miasta, w ramach budowy „Węzła Zryw” wybudowano także w 2015 r. kanalizację deszczową w ul. Gryfa Pomorskiego.

- Ta część inwestycji przebiegła wyjątkowo szybko i sprawnie, życzylibyśmy sobie dalej takiej współpracy z wykonawcą – mówi Beata Rutkiewicz.

W uroczystym otwarciu odcinka „Węzła Zryw” wzięli udział włodarze Wejherowa, starostwa powiatowego wraz z wejherowskimi radnymi, przedstawicielami wykonawcy i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni.

 

Wykonane prace

Inwestycja, którą oddano do użytku obejmowała następujące prace:

• budowę 647 mb nowej nawierzchni asfaltowej, co daje ok. 5 000  m kw.,

• budowę chodników na długości ok.3 000 mkw.,

• budowę ścieżki rowerowej – ok.1 200 mkw.,

• budowę dwóch zatok autobusowych,

• budowę dwóch rond,

• budowę i przebudowę wodociągu,

• budowę kanalizacji deszczowej z podziemnym zbiornikiem retencyjnym,

• przebudowę gazociągu i ciepłociągu,

• budowę oświetlenia drogowego,

• przebudowę sieci elektroenergetycznej kabli średniego napięcia i niskiego napięcia oraz przebudowę sieci teletechnicznej, infrastruktury telekomunikacyjnej TP SA, TK Chopin, TEPSA

• budowę monitoringu na rondach.

Komentarze
Reklama