Wejherowo: Jak dobrze mieć sąsiada

Czwartek, 25 Wrzesień 2014
Wejherowo

O tym, jak ważna jest współpraca pomiędzy sąsiadami wie każdy, kto sąsiadów posiada. Wejherowo posiada ich wielu.  Dość powiedzieć, że wraz z kilkudziesięcioma miastami, gminami i powiatami tworzymy tzw. Obszar Metropolitalny Trójmiasta. W ramach tak dużej metropolii powstał Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, którego jesteśmy członkiem. Władze Wejherowa chcą i potrafią współpracować z innymi i osiągają z tego korzyści dla wejherowian.

- Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ma na celu sprzyjać rozwojowi współpracy i integracji na obszarze metropolii, a także realizacji projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast. - mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt -  Chcąc ubiegać się o dofinansowanie unijne na realizację projektów wskazane jest umieszczenie planowanych do realizacji projektów w ZIT przez jego członków. Cieszę się, że Wejherowo jest obecne w metropolii. Oznacza to dla Wejherowa zwiększenie szans na inwestycje i rozwój miasta ze środków unijnych.

Wiele pomysłów – wspólny cel

Rzadko zdarza się, aby mieszkańcy innych części Polski, a tym bardziej cudzoziemcy myśleli wybiórczo o Kosakowie, Wejherowie czy Pucku. Dla nich to przede wszystkim jednolity obszar Pomorza. Miasta, otaczające je gminy i władze województwa zdają sobie z tego sprawę i dlatego planują wspólne cele i inwestycje do realizacji. Unia Europejska zawsze bardziej przychylnym okiem patrzy na projekty, które mają nie jednego, a kliku partnerów. W Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych jest ich trzydziestu sześciu. Dzięki porozumieniu związek ZIT będzie mógł się ubiegać o 1,06 miliarda złotych z funduszy unijnych.
Wejherowo nie po raz pierwszy uczestniczy w realizacji przedsięwzięć, które obejmują swym zasięgiem obszary o wiele większe, niż samo miasto. Władze Wejherowa chcą i potrafią współpracować z innymi miastami, gminami czy powiatami i osiągają z tego korzyści dla wejherowian. Poniżej prezentujemy niektóre obecnie przygotowywane przedsięwziecia ubiegające się o unijne fundusze na realizację.

Program Ożywienia Pasa Nadmorskiego

Na Pomorzu mamy wiele różnych atrakcji. Są tu miejscowości typowo nadmorskie, jak i  nieco odsunięte od linii brzegowej miasta i gminy, które uzupełniają ofertę dla mieszkańców metropolii i przybywających tu latem urlopowiczów. W ramach Programu Ożywienia Pasa Nadmorskiego w Wejherowie w miejscu „starego basenu” przy ul. Strzeleckiej i Kawaleryjskiej planowane jest stworzenie nowoczesnego zespołu basenów wraz z tzw. plażowiskiem i strefą aktywnego wypoczynku.

Partnerzy Programu: Hel, Jastarnia, Puck, Gdynia, Sopot, Gdańsk, Wejherowo, Stegna, Sztutowo, Urząd Morski w Gdyni, starostwo powiatowe w Pucku i Nowym Dworze Gdańskim oraz gminy: Puck i Kosakowo.

Węzły integracyjne Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta wraz z trasami dojazdowymi

W ramach tego projektu współpracuje 18 gmin z terenu naszego województwa i  Pomorska Kolej Metropolitalna. Jego celem jest polepszenie komunikacji na terenie pomorskiej metropolii, co ułatwi życie mieszkańcom regionu. W ramach projektu władze Wejherowa planują budowę w mieście bezkolizyjnego połączenia północ-południe z tunelem – „Węzeł Kwiatowa”.

Poprawa efektywności energetycznej

Wspólnie z Gdynią, Sopotem, Gdańskiem, Pruszczem Gdańskim, Rumią, Redą, Tczewem oraz gminami: Szemud, Wejherowo, Tczew oraz Kolbudy, Wejherowo zamierza realizować inwestycje, dzięki którym znacznie poprawi się efektywność energetyczna w regionie. W naszym mieście nacisk zostanie położony przede wszystkim na montaż instalacji kolektorów słonecznych.

NORDA – Północny Biegun Wzrostu

Jest to wspólny projekt Wejherowa, Gdyni, Helu, Jastarni, Łeby, Pucka, Władysławowa, a także powiatu lęborskiego i gmin Choczew, Kosakowa, Krokowa, Puck. Jego celem jest wykorzystanie grantu z „funduszu norweskiego” do maksymalnie profesjonalnego przygotowania się do pozyskania funduszy unijnych. Będą one wykorzystane w ramach dwóch najważniejszych obszarów współpracy: „Doliny Logistycznej” na terenie Gdyni, Kosakowa, Rumii, Redy i Wejherowa oraz w ramach projektu „Nadmorski Obszar Usługowy NORDA”, który skupia gminy nadmorskie w strefie od Gdyni po Łebę.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020