Wejherowo przygotowuje się na zimę

Piątek, 29 Listopad 2013
Wejherowo

W celu odpowiedniego przygotowania służb miejskich do nadchodzącej zimy Prezydent Wejherowa powołał Miejski Zespół Koordynacyjny ds. Akcji Zimowej w Wejherowie.

W skład zespołu weszli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Straży Miejskiej, Miejskiego Zakładu  Komunikacji, Obwodu Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, Rejonu Dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych i Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie.

Wszystkie osoby odpowiedzialne za odśnieżanie dróg w mieście objęte są systemem alarmowego powiadamiania. Wykaz tych osób znajduje się w Straży Miejskiej, która pełni służbę całodobowo. Podczas opadów ulice w Wejherowie będą odśnieżane według określonego grafiku uwzględniającego znaczenie komunikacyjne poszczególnych dróg i ulic. Pełna gotowość do zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Wejherowa obowiązuje od 29 listopada 2013 roku.

Właścicielom nieruchomości i posesji położonych przy ulicach Straż Miejska w Wejherowie przypomina o obowiązku odśnieżania i posypywania piaskiem chodników.

Komentarze
Reklama