Wejherowo przyjęło uchwały o gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Sobota, 29 Grudzień 2012
Wejherowo

W trakcie obrad Rady Miasta Wejherowa 28 grudnia 2012 radni przyjęli pakiet uchwał dotyczących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą od 1 lipca 2013 roku.

Jak powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt miasto, jako samorząd gminny, zostało zobligowane mocą znowelizowanej ustawy o czystości i porządku w gminach do podjęcia niezbędnych uchwał związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych do końca 2012 roku.

Podczas obrad radni większością głosów zadecydowali, że mieszkańcy będą dokonywać opłat za wywóz odpadów komunalnych na podstawie jednej stawki liczonej od gospodarstwa domowego. Przyjęta uchwała w tym zakresie przewiduje, że stawka od jednego gospodarstwa domowego, w przypadku prowadzenia segregacji odpadów będzie wynosić 35 zł miesięcznie, a w przypadku braku gospodarki selektywnej - 55 zł miesięcznie. Powyższe stawki będą obowiązywały w II półroczu 2013 roku. Ustawa dopuszcza cztery metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: od liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość, od ilości zużytej wody w danej nieruchomości, od powierzchni lokalu mieszkalnego i jedna opłata od gospodarstwa domowego. Zdaniem zastępcy prezydenta Piotra Bochińskiego każdy z powyższych wariantów ma wady i zalety, jednak ten, który został wybrany jest obecnie najbardziej korzystny dla większości mieszkańców.

Obecnie rząd i parlament pracuje nad zmianą wadliwej ustawy, aby sposób naliczania opłat był bardziej sprawiedliwy. Politycy obiecali zamianę wadliwej ustawy, ale to póki co nie nastąpiło, a obecne przepisy (art.10 ust.1 ustawy) jednoznacznie wskazują czas na przyjęcie uchwał przez rady do dnia 31.12.2012 r., co też wejherowscy radni uczynili. Możliwa jest zmiana uchwał po przyjęciu zmiany ustawy przez parlament.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020