Wejherowo: Rada Osiedla powstanie tylko na osiedlu Sucharskiego

Wtorek, 17 Marzec 2015
Wejherowo

W Wejherowie powstała jedna Rada Osiedla – na osiedlu Sucharskiego. 
W wyborach samorządowych do trzech Rad Osiedli w Wejherowie, tylko w jednym przypadku przekroczono próg frekwencji wyborczej.

Jak informuje Bogusław Suwara - Sekretarz Miasta - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. wyborów, po wyborach działać będzie tylko Rada Osiedla „Sucharskiego”, gdzie frekwencja wyniosła 23,15 proc. Jak się okazuje, wymagany dziesięcioprocentowy próg wyborczy, był do przekroczenia. W Osiedlach „Śmiechowo-Północ” i „Śmiechowo Południe”, ze względu na zbyt niską frekwencję (wymagane 10 proc), wybory zgodnie z przepisami zostały unieważnione. W Osiedlu Przemysłowa wyborów nie przeprowadzono, ze względu na brak odpowiedniej liczby kandydatów do Rady Osiedla.

Radnymi Osiedla „Sucharskiego” zostali wybrani: Zbigniew Bradtke, Mirosława Buja, Krystyna Dąbk, Irena Formela, Waldemar Gafka, Alina Kieda-Szefka, Alicja Kobiella, Dariusz Kreft, Wojciech Paluch, Jarosław Plichta, Hanna Szewczyk, Marta Zielińska.

W Osiedlu „Śmiechowo-Południe” na uprawnionych do głosowania 4 853 wyborców w wyborach wzięło udział 431 wyborców, co daje frekwencję 8,88%. Brakowało niewiele, bo zaledwie 1,12 proc.

W Osiedlu „Śmiechowo-Północ” na uprawnionych do głosowania 5 716 wyborców w wyborach wzięło udział 243 wyborców, co dało frekwencję 4,25%

- To były bardzo ważne wybory z punktu widzenia społecznego - mówi Bogusław Suwara. - Uważam, że aktywność społeczna jest bardzo potrzebna. Mieszkańcy Osiedla Sucharskiego wykazali się taką aktywnością poprzez skuteczny udział w wyborach. Dzięki temu będą mieli wpływ na najbliższe otoczenie, w którym mieszkają. Gratuluję radnym, którzy zostali wybrani do Rady Osiedla, życząc im jednocześnie owocnej pracy w Radzie. 

Rady Osiedli zajmują się głównie działalnością kulturalno - oświatową i sportowo - rekreacyjną, organizując różnego rodzaju imprezy sportowe, kulturalne i integracyjne dla mieszkańców. Rady dysponują budżetem w wysokości 17 000,-zł rocznie przeznaczonym na działalność statutową.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020