Wejherowo - Samorządowym Liderem Edukacji

Wtorek, 4 Listopad 2014
Wejherowo

Miasto Wejherowo otrzymało certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju oświaty, skuteczność i efektywność działań samorządów w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej.

Program „Samorządowy Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 r., wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC z Sosnowca. Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” trafiły do jednostek samorządu terytorialnego, które - w opinii ekspertów reprezentujących środowiska naukowe - wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki opartej na wiedzy.

  • Każdy samorząd uczestniczący w naszym Programie ocenia niezależnie od siebie dwóch recenzentów – naukowców zajmujących się problematyką zarządzania, rozwoju edukacji, polityki samorządowej. Badają oni m.in. jakość oferty edukacyjnej gmin, jej zgodność z lokalnymi potrzebami, innowacyjność działań podejmowanych przez lokalne środowiska aktywne w sferze oświatowej,  efektywność polityki inwestycyjnej samorządu  czy skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo. Ocena ma charakter wieloelementowy i nie dotyczy wyłącznie działalności administracji samorządowej, ale także aktywności szkół, lokalnych instytucji i organizacji edukacyjnych, środowisk nieformalnych. Staramy się patrzeć na lokalną edukację w sposób systemowy i kompleksowy – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Komisja dokonująca certyfikacji samorządów badała m.in. jakość oferty edukacyjnej gmin, efektywność polityki inwestycyjnej w dziedzinie oświaty czy skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo i programy edukacyjne.

  • Silną stroną edukacji w Wejherowie jest rozbudowana i racjonalnie zorganizowana sieć szkół i przedszkoli – mówi zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz. – To także dobrze wykształcona kadra pedagogiczna oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, a to przekłada się na sukcesy uczniów. W Wejherowie mamy dobrą bazę edukacyjno-dydaktyczna oraz bazą sportową – realizacja zajęć odbywa się w salach gimnastycznych, na boiskach szkolnych, krytej pływalni oraz sztucznym lodowisku. Dzięki dotacjom unijnym udało się przeprowadzić termomodernizację wszystkich wejherowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Przy wszystkich wejherowskich szkołach powstały place zabaw spełniające wymogi programu „Radosna Szkoła”. Realizujemy inicjatywy w obszarze edukacji kulturowej, edukacji regionalnej i prozdrowotnej. Jesteśmy liderem pod względem liczby sześciolatków w pierwszych klasach, co przyniosło nam m.in. wyróżnienie w konkursie „Samorząd na 6” zorganizowanym przez MEN.
Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020