Wejherowo: Szambo wylewał na ulicę

Poniedziałek, 18 Lipiec 2016
Wejherowo

Straż Miejska w Wejherowie prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie wylewania szamba na jedną z ulic w Wejherowie-Śmiechowie.

Sprawca wybudował do tego celu specjalną instalację za pomocą której szambo ze swojej posesji wypompowywał na ulicę. Po wydobywającym się odorze strażnicy trafili do właściciela posesji. Ten przyznał się do wylewania szamba na ulicę. Robił to dlatego, ze przy większych opadach deszczu bał się wylania szamba na posesji. Działanie właściciela posesji wyczerpuje znamiona wykroczenia określonego w art. 10 ust 2 a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z § 28 ust.1. Uchwały RM Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa Regulamin ten stanowi, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie systematycznego usuwania nieczystości ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia oraz niedopuszczanie do ich przepełnienia i wylewania się ścieków na powierzchnie terenu. Częstotliwość wywozu winna być adekwatna do zużycia wody i wielkości zbiornika. Ponadto właściciel obowiązany jest zawrzeć umowę na wywóz takich nieczystości z uprawnionym przedsiębiorstwem wywozowym. Za nieprzestrzeganie tych przepisów grozi kara grzywny do 5 000 złotych.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020