Wejherowo: Trwa budowa wielkiego układu drogowego w Śmiechowie

Sobota, 25 Marzec 2017
Wejherowo

Dobra pogoda sprzyja postępowi prac inwestycyjnych prowadzonych na Węźle Śmiechowo (Zryw) przez konsorcjum Kruszywo sp. z o.o. i Bituminium sp. z o.o.  

- Budowa tego wielkiego układu drogowego w dzielnicy Śmiechowo, to największy projekt drogowy w skali miasta, który pozwoli rozwiązać problemy komunikacyjne we wschodniej części Wejherowa. Najważniejszym jego elementem będzie bezkolizyjny "Węzeł Śmiechowo” (Zryw)” na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 6 łączący południową i północną część miasta, czyli dwa tunele – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

Jak wyjaśnia prezydent przygotowanie tej inwestycji trwało kilka lat, wymagało uzgodnień wielu instytucji m.in. PKP, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, właścicieli prywatnych gruntów. Inwestycja docelowo będzie realizowana przez miasto Wejherowo wspólnie z powiatem wejherowskim.

Zastępca prezydenta miasta Wejherowa Beata Rutkiewicz informuje, że w zeszłym roku w ramach I etapu budowy Węzła Śmiechowo, zostały wybudowane i oddane do użytkowania dwa ronda połączone 500-metrowym łącznikiem w ul. Patoka.Pierwsze rondo powstało na skrzyżowaniu ulic Necla i Gryfa Pomorskiego, a drugie na skrzyżowaniu ulic ul. Patoka i Stefczyka.  Ten etap otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Budowy Dróg Lokalnych w wysokości 2,5 mln zł. Koszt budowy ubiegłorocznego zakresu prac  wyniósł w sumie 6 mln zł.

- Zakres robót, który realizujemy obecnie, jest ciągiem dalszym tej samej umowy. To tzw. drugi etap budowy Węzła Śmiechowo, który polega na wybudowaniu kolejnego, trzeciego ronda.  Od niego będą odchodziły dwa łączniki: jeden w stronę Wejherowa - do drogi krajowej nr 6 oraz drugi - od strony Gdyni, z drogi krajowej nr 6. Z tego ronda budowana jest  też droga równoległa do „szóstki” - w stronę starej ul. Jaśminowej. Będzie to nowy odcinek ul. Jaśminowej – mówi Beata Rutkiewicz dodając, że koszt realizacji tegorocznego zakresu prac wyniesie 12 mln zł. W sumie pierwszy i drugi etap budowy Węzła Śmiechowo będzie kosztował 18 mln zł.

Realizowany obecnie drugi etap budowy Węzła Śmiechowo powinien zakończyć się według umowy w I kwartale 2018 roku, ale dzisiaj już wiadomo, że nastąpi -  znaczące przyśpieszenie prac, co pozwoli zakończyć realizowane roboty inwestycyjne na jesień bieżącego roku.

- Wybiegamy przed terminy związane z harmonogramem robót. Dlatego jest szansa na ukończenie inwestycji jeszcze w tym roku. Na razie nie napotykamy na żadne problemy, które by mogły opóźnić realizację tego zadania – mówi Michał Wójcik, kierownik robót generalnego wykonawcy dodając, że obecnie są na etapie wykonywania głębokiego kanału sanitarnego wzdłuż ul. Jaśminowej, biegnącej równolegle do drogi krajowej nr 6, który łączy Wejherowo, Redę i Rumię. Wykonują również prace innych branż m.in. gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz zbliżają się powoli do prac drogowych przy „szóstce”, gdzie będą budowane nasypy i prowadzone prace rozbiórkowe istniejącej infrastruktury oraz budowy nowej.

Warto nadmienić, że  ramach prowadzonych prac przy Węźle Śmiechowo zostanie wybudowany również dość długi nowy odcinek ul. Patoka, którego dalszy ciąg w przyszłości przejdzie tunelem pod drogą krajową  nr 6.  Przedłużenie tej ulicy pójdzie dalej przez wiadukt pod torami kolejowymi do ul. Sikorskiego. Ten zakres prac to kwestia przyszłości. Jest on na tę chwilę umieszczony na liście rezerwowej na dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.   

Komentarze
Reklama