Wejherowo w Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Wtorek, 18 Luty 2014
Wejherowo

Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to efekt pracy samorządowców z Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Oznacza to formalne powołanie do życia tzw. Związku ZIT, który według wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ma koordynować współpracę metropolitalną. Dzięki porozumieniu 36 samorządów będzie mogło starać się o 1,06 miliarda złotych z funduszy unijnych. Wejherowo jest obecne w metropolii i nasz głos nie zostanie pominięty.

Stronami Porozumienia jest 36 samorządów, wchodzących w skład Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, wśród których jest Wejherowo.  
- Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ma na celu sprzyjać rozwojowi współpracy i integracji na obszarze metropolii, a także realizacji projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Wejherowo znajduje się w obszarze funkcjonalnym Trójmiasta, a chcąc ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów wskazane jest umieszczenie planowanych do realizacji projektów w ZIT.

Zadania realizowane przez Związek ZIT obejmują m.in. przygotowanie i przyjęcie Strategii ZIT w oparciu o istniejące dokumenty strategiczne i planistyczne, ustalenie zasad i kryteriów wyboru projektów oraz wyłonienie propozycji projektów do realizacji, w tym opracowanie ich listy rankingowej. Prace nad przygotowaniem strategii dla naszej metropolii już trwają. Strategia – zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – ma być gotowa do końca czerwca. Jej częścią będą także kryteria, które pozwolą ocenić projekty inwestycyjne pod kątem korzyści dla całego Obszaru Metropolitalnego.

Związek ZIT będzie miał w latach 2014-2020 do dyspozycji ok. 1,06 mld zł na dodatkowe inwestycje. Dodatkowe – bo UE i tak będzie dotowała na Pomorzu różne projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Jak twierdzą samorządowcy, ZIT to narzędzie, przy pomocy którego samorządy mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.

Do związku ZIT weszły samorządy skupione w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym jak i Forum „Norda”.

Komentarze
Reklama