Wejherowo: Większość 6-latków w przedszkolach

Środa, 11 Maj 2016
Wejherowo

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty rodzice dzieci 6-letnich mogą zdecydować czy ich pociechy będą kontynuowały naukę w szkole, czy w przedszkolu. Jak informuje wejherowski magistrat, większość wejherowian zdecydowało o pozostawieniu dzieci w przedszkolach. 1 września w klasach I szkoły podstawowej rozpocznie naukę 138 sześciolatków, a 373 dokończy naukę w przedszkolu.

Z sondażu przeprowadzonego w kwietniu br. we wszystkich wejherowskich szkołach podstawowych oraz przedszkolach i punktach przedszkolnych wynika, że spośród wszystkich dzieci urodzonych w 2009 roku, które jako sześciolatki rozpoczęły naukę w I klasie (jest ich 497),  decyzją rodziców 72. dzieci zostanie ponownie w I klasie. Natomiast spośród 272 dzieci, które obecnie są w II klasie, a rozpoczęły naukę w I klasie jako sześciolatki, 7., na życzenie rodziców, będzie powtarzało II klasę.

Wiadomo też, że 1 września br. 138 dzieci  wieku 6 lat rozpocznie naukę w I klasie szkoły podstawowej, a w klasach „0” w szkołach podstawowych wychowaniem przedszkolnym objętych zostanie 373 sześciolatków. Natomiast  obowiązek wychowania przedszkolnego w przedszkolach i punktach przedszkolnych spełniać będzie 251 sześciolatków.

Komentarze
Reklama