Wejherowo: Zapłać podatek za swojego psa

Niedziela, 10 Marzec 2013
Wejherowo

Przypominamy, że w terminie do 31 marca 2013 roku należy dokonać opłaty od posiadania psów. Wysokość stawki opłaty od każdego psa wynosi 75,00 zł rocznie.

Opłatę należy wpłacić z góry bez wezwania na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920. W przypadku, gdy nabyto w posiadanie psa po dniu 31 marca danego roku, opłatę należy uiścić w ciągu jednego miesiąca od daty nabycia psa, jeżeli zapłaty za dany rok nie dokonał poprzedni posiadacz. Opłatę od psa nabytego po 30 czerwca danego roku wpłaca się w połowie wysokości obowiązującej za dany rok, jeżeli opłaty od tego psa za dany rok nie dokonał poprzedni właściciel. Rejestr właścicieli psów z terenu miasta Wejherowa prowadzi Urząd Miejski w Wejherowie.

Wszystkie zmiany dotyczące stanu posiadania psów należy zgłaszać pisemnie w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, budynek przy ul. 12 Marca 195, pokój nr 110 (druki dostępne w urzędzie).

Komentarze
Reklama