Wejherowscy Radni będą głosować nad przyszłorocznym budżetem

Piątek, 15 Grudzień 2017
Wejherowo

We wtorek, 19 grudnia o godz. 10 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miasta Wejherowa. Głównym punktem posiedzenia będzie głosowanie nad przyszłorocznym budżetem miasta oraz przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej Wejherowa

Wejherowscy radni zajmą się także sprawami planistycznymi i zmianami w tegorocznym budżecie miasta. W porządku obrad znajdują się także uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”. Radni debatować będą nad uchwałą w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim.

Jednym z punktów sesji będzie także udzielenie pomocy finansowej powiatowi wejherowskiemu w wysokości 1 mln zł na realizację zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych: 12 Marca, Wniebowstąpienia i Judyckiego. Wspólna realizacja tej inwestycji poprawi komunikację w centrum Wejherowa, upłynni ruch i zwiększy bezpieczeństwo w poruszaniu się po mieście.

Rada Miasta zajmie się także uchwałą dotyczącą zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie. Przypomnijmy, że proces likwidacji szkoły przez stopniowe wygaszanie działalności tej szkoły rozpoczęto na mocy uchwały z 29 stycznia 2016 r.

Komentarze
Reklama