Wejherowski BO - znamy listę projektów pozytywnie zweryfikowane przez komisję

Piątek, 2 Czerwiec 2017
Wejherowo

Poznaliśmy listę projektów pozytywnie zweryfikowanych w ramach trzeciej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekty opublikowane są na stronie: http://www.wejherowo.pl/budzetobywatelski

Każdy mieszkaniec może zapoznać się ze zweryfikowanym przez komisję ds. Budżetu Obywatelskiego projektem w ramach konsultacji społecznych i wnieść uzasadnione uwagi oraz zastrzeżenia, które należy złożyć na piśmie do 9 czerwca do Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Ostateczną decyzję w sprawie uwag do projektów podejmie komisja.

Po zatwierdzeniu projektów przez prezydenta Wejherowa, 28 czerwca br. zostaną one opublikowane, a mieszkańcy zadecydują o wyborze projektów do realizacji podczas głosowania, które odbędzie się w terminach wspólnych z innym samorządami – na przełomie września i października. Przypomnijmy, że realizacja projektów nastąpi w 2018 roku. 

Wśród 22 projektów poddanych pod konsultacje społeczne, 17 to projekty inwestycyjne, a 5 - nieinwestycyje.

Wśród wszystkich projektów są m.in. dotyczące infrastruktury drogowej – modernizacja ulic, doświetlenie przejść dla pieszych, budowa miejsc postojowych i urządzenia miejsc rekreacyjnych. Są pomysły na psi park, budowę placów zabaw, boisk sportowych, wiaty rowerowej i pomnika. Są także projekty społeczne, wśród których jest utworzenie teatru, organizacja biegów, imprez sportowych, koncertu czy wydarzenia kulturalnego.

Przypomnijmy, że w tegorocznej edycji, na realizację Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego miasto przeznaczyło 1 mln złotych – 950 tys. zł na projekty inwestycyjne i 50 tys. zł na nieinwestycyjne. Maksymalna wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie mogła przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł.

Komentarze
Reklama