Wejherowski Budżet Obywatelski 2015 - wpłynęły 64 projekty

Wtorek, 3 Marzec 2015
Wejherowo

2 marca br. upłynął termin składania wniosków w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wejherowianie złożyli 64 projekty. Do 24 marca trwać będzie formalna weryfikacja i analiza techniczno-finansowa zgłoszonych propozycji projektów. Następnie mieszkańcy zadecydują w powszechnym głosowaniu o wyborze projektów do realizacji. 

O ile sama idea budżetu obywatelskiego jest prosta, o tyle procedura jego przeprowadzania wymaga jednak spełnienia kilku podstawowych założeń. Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego w Wejherowie to pilotażowy projekt, który ma na celu sprawdzenie, czy budżet obywatelski zyska zainteresowanie mieszkańców i jakie są ewentulanie problemy z jego wdrożeniem. 

- Pod głosowanie mogą zostać poddane te propozycje projektów, które zostaną dokładnie opisane w formularzu wniosku, podana zostanie szacunkowa wartość i lokalizacja oraz są zgodne z przepisami. Obecnie trzeba to sprawdzić. – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Wszystko po to, aby było wiadomo, co ma być zrealizowane, jakie jest oczekiwane mieszkańców. W kolejnym etapie, od 7 do 28 kwietnia br.  będziemy głosować na zgłoszone projekty.Te projekty, które otrzymają najwięcej głosów wejherowian zostaną zrealizowane. Będzie tak, jak zdecydują wszyscy mieszkańcy. Jestem przekonany, że mieszkańcy zaangażują się dzięki temu w rozwój i ulepszanie naszego miasta.

Wśród 64. projektów są m.in. dotyczące infrastruktury drogowej i ścieżek rowerowych, uatrakcyjnienia bazy sportowej, sporo wiąże się z urządzeniem zieleni i miejsc rekreacyjnych z ławeczkami, alejkami itp. Są też pomysły związane z poprawą bezpieczeństwa, a także projekty społeczne.

Komentarze
Reklama